Søg

Retningslinjer MFA

Her kan du læse om retningslinjerne for elektronisk indsendelse af værker til MFA-optagelsen

Dokumentation

Der skal indsendes dokumentation for minimum 5 og maksimum 8 værker (dog maksimum 3 værker, hvis du udelukkende ansøger med film).

Der skelnes mellem værker af typen:

Type A
Decideret video-, film-, animations-værker; lydværker eller dokumentation af performances eller installationer.

Type B
Maleri, skulptur, tegning, grafisk tryk, foto, installation og lignende.

Søger du optagelse udelukkende med videoer (type A)

Søger du optagelse udelukkende med værker af typen A, skal du uploade minimum 2 og maksimum 3 videoer af maksimalt 5 minutters varighed. I dette tilfælde er det ikke muligt at indsende fotografier eller dokumentation for yderligere værker.

Det er ikke tilladt at:

  • affotografere malerier og indsætte dem som en serie af stilbilleder i en video.
  • dokumentere samme værk i flere videoer – én video, et værk.
Kort sagt: maksimum 3 videoer, ingen fotografier.
 
Der skalindsættes et ”skilt” (hvid skrift/sort baggrund) af 5 sekunders varighed i begyndelsen af hver video med navn og ansøgernummer,  værktitel og angivelse af, om der er lyd på videoen. Hvis videoen er et uddrag af et længere værk, skal værkets originale længde også angives.
 
Eksempel: Hans Hansen – nr. 679 – ”titel” minus lyd, original længde: 6 min.
 
Den enkelte video må således ikke vare længere end 5 minutter og 5 sekunder. Vær opmærksom på, at videoer uden ”skilt” vil blive afvist ved modtagelsen.

Videoen skal være i formatet QuickTime mpeg4/H264 i størrelsen 1920x1080 pixels, og filen må ikke være større end 500MB.

Søger du optagelse udelukkende med værker der ikke er video (type B)

Søger du optagelse udelukkende med værker af typen B, skal du uploade minimum 5 værker og maksimum 8 værker. Hvert værk kan maksimalt dokumenteres med 2 fotografier.

Fotografier skal være i jpeg-format og en maksimal størrelse på 1920x1080 pixels.

Det er ikke tilladt at bruge video til at dokumentere denne type af værker.
 
Kort sagt: maksimalt 16 fotografier, ingen videoer.

Søger du optagelse med forskellige værker (type A + type B)

Hvis du har behov for at indsende både egentlige film og dokumentation af andre værker, kan du uploade maksimum 1 video af maksimalt 3 minutters varighed og derudover uploade fotodokumentation for maksimum 6 værker, dokumenteret med maksimalt 2 fotografier per værk.
 
Kort sagt: maksimalt 1 video og 12 fotografier

Videoer/film skal være komprimeret i mpeg4/H264 i størrelsen 1920x1080 pixels og må maksimalt fylde 300 MB pr. video, og de skal kunne afspilles i QuickTime-player.

Øvrige retningslinjer for type A og type B skal overholdes

BEMÆRK at værker der ikke overholder disse retningslinjer, vil blive afvist ved bedømmelsen.