Søg

Råd og nævn

Skoleråd

Billedkunstskolernes øverste rådgivende organ er Skolerådet, der består af den samlede professorgruppe, valgte repræsentanter for laboratorieområdet og øvrige medarbejdergrupper samt studenterrepræsentanter.

Medlemmer:

 • Rektor Sanne Kofod Olsen. Født formand
 • Ekstern repræsentant udpeget af Kulturministeriet: Diana Baldon. Suppleant: Rune Gade.
 • Skolens fastansatte professorer, lederen af Grundskolen, Institutleder og lederen af afdelingen Teori og Formidling er fødte medlemmer: Anette Abrahamsson, Angela Melitopoulos, Katya Sander, Martin Erik Andersen, Thomas Locher, Sidsel Nelund og Henriette Heise.
 • Øvrige kunstfaglige- og videnskabelige medarbejdere (valgt fra 1.2.2016-31.1.2018): Lars Kristensen og Franco Turchi.
 • Teknisk-administrative medarbejdere (valgt fra 1.2.2016-31.1.2018): Berrit Storm Frødding. 1. suppleant: Sofie Lidbjerg
 • Studerende (valgt fra 1.2.2016-31.1.2017): Maria Nørholm (BFA), Simon Rasmussen (MFA) og George Koutsouris (MFA). 1. suppleant: Maja Liisberg (BFA), 2. suppleant: Maja Fjord Lindquist (BFA), 3. suppleant: Marco Spörle (MFA).

De studerendes råd

De Studerendes Råd (DSR) har til opgave at repræsentere de studerende i dialogen med akademiets rådgivende organer. DSR består af en repræsentant og en suppleant fra hver af akademiets professorskoler samt grundskolens første og andet år.
DSR holder møde ca. en gang om måneden. Mødedatoer aftales løbende, dog er der faste møder hver mandag forud for Skolerådsmøder torsdag. Møderne foregår i grundskolens mødelokale/køkkenet på 4. sal i Hirschsprung. Møderne er åbne for alle, dog foretrækker DSR en varsling, hvis deltagelse ønskes.
På møderne orienterer repræsentanterne om aktuelle emner, og der diskuteres bl.a. uddannelsesstruktur, ansættelsesforhold, politik og praktiske forhold. DSR behandler desuden klager og initiativer fra de studerende.

DSR har en sekretær tilknyttet, som varetager praktiske og administrative opgaver og forvalter de studerendes udstillingssted Q, hvor studerende kan ansøge om at udstille.
DSR kan kontaktes via sekretæren på eller på kontor (Peder Skrams Gade 2B, stuen (porten) 1154 København K): mandage 12-14

Alle hverdage per e-mail:

Billedkunstskolernes Studienævn

Studienævnet drøfter sager vedrørende undervisningens form og indhold, samt behandler ansøgninger om orlov og meritoverførsler. Optagelse af gæstestuderende bliver også varetaget af studienævnet.
Ansøgninger til studienævnet sendes til studiesekretær Sofie Lidbjerg: .

I skoleåret 2016/2017 holder studienævnet møde på følgende datoer (med tilhørende ansøgningsfrister):

 • 15. september 2016 (ansøgningsfrist 5. september 2016)
 • 15. november 2016 (ansøgningsfrist 5. november 2016)
 • 17. januar 2017 (ansøgningsfrist 7. januar 2017)

Medlemmer:

 • Undervisere (valgt fra 1.2.2016-31.1.2018): Anette Abrahamsson, Formand. Lars Grenaae, Sidsel Nelund og Ulrik Heltoft.1. suppleant: Henriette Heise.
 • Studerende (valgt fra 1.2.2017-31.1.2018): Sufie Elmgren (BFA), Peter Højbjerg (BFA), Mathilde Spangsberg-Bjerre (MFA), Sara Annsofidotter (MFA). 1. suppleant: Ida Schrader (BFA), 2. suppleant: Anna Kristine Hvid Petersen (BFA), 3. suppleant: Mai Keldsen (BFA).