Søg

Ph.d. og postdoc projekter

Forskningen på Billedkunstskolerne foregår altid i samarbejde med et universitet, hvor den ph.d. studerende er indskrevet. Man kan derfor ikke søge om en ph.d. direkte hos os.

Forskningsprojekter kan udføres af såvel kunstnere som akademikere, hvis de efter ansøgning opnår forskningsmidler. Forskningsprojekter kan initieres i samarbejde med andre forskningsinstitutioner og skal have relevans for billedkunstuddannelsen.

Institut for forskning og tværgående studier har ansvar for Billedkunstskolernes forskning, og Institutlederen skal i den kommende tid formulere en forskningsstrategi for Billedkunstskolerne.

Jane Jin Kaisen

Ph.d. studerende

Translational Aesthetics er arbejdstitlen for mit ph.d. projekt i kunstnerisk forskning.Med afsæt i min kunstneriske praksis, der kredser sig om erindringsprocesser og sammenviklede transnationale historier, der vækker genklang i samtiden, bestræber jeg mig på at udvikle et begreb om oversættelsesæstetik som en kunstnerisk forskningsmetode og modstandsæstetik.
Gennem film, video – og arkivinstallation, diskursive events samt tekst, undersøger jeg med mit ph.d.-projekt oversættelsesbegrebet som en mangelaget æstetik, der kan fungere som et prisme for kritisk og selvrefleksiv dialog.

E-mail

Link

www.janejinkaisen.com

Katarina Stenbeck

Ph.d. studerende

E-mail

Telefon

+45 3374 4638

Tamar Beta Guimaraes

Ph.d. studerende

Tamar Guimarães (f. 1967) arbejder med film og andre former for tidsbaserede medier og har udstillet på internationale biennaler, museer mv. Herunder på den belgiske pavillon på den 56. Venedig Biennalen (2015), den 31. São Paulo Biennalen (2014), den 55. Venedig Biennalen, International Exhibition (2013), det 11. Sharjah Biennalen (2013), den 29. São Paulo Biennalen (2010), det 7. Gwangju Biennalen (2008), den 3. Guanghzhou Triennale (2008), Guggenheim Museum, NY (2014), den SculptureCenter, NY (2013), SESC, São Paulo (2013), den Jeu de Paume Satellite, Paris (2012), Århus Kunstbygning (2012), Gasworks, London (2011), Frac Île-de-France / Le Plateau, Paris (2010) og Museu de Arte Moderna de São Paulo (2009) og CPH: DOX (2007 og 2013).
 
Hovedtaler ved Specters, Hauntings and Archives, Univ. Amsterdam (2009). Paneldeltager på Images Film Festival and Experimental Media Congress, Toronto (2010). Taler på XIX Image Symposium: Bewitched System, The exorcising role of images, CA2M, Madrid (2012), Something you Should Know: Artistes et Producteurs Aujourd'hui’, på École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris (2014) samt på Copenhagen Art Fair (2015).

Guimarães har skrevet til Art Forum, Frieze, Mousse Magazine og Art Review og lavet workshops på Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2008, 2009 og 2010. Hun har endvidere, sammen med Katrine Dirckinck-Holmfeld, organiseret et skriveseminar for kreative afhandlinger for ph.d. kandidater på Det Kongelige Danske Kunstakademi og Københavns Universitet i 2014.

Guimarães har en MA fra Malmø Kunstakademi, en MFA fra Det Kongelige Danske Kunstakademi samt et kunstner stipendiat på Whitney Independent Study Program (NY)

E-mail

Rikke Luther

Ph.d. studerende

Titlen på mit PhD-projekt er Concrete Aesthetics: From Universal Rights to Financial Post Democracy. Som titlen antyder, falder projektet i to dele.
Første del af forskningsprojektet gå ud på at undersøge de politiske og specifikt demokratiske ”arkitekturer”, som gav betonen dens særlige betydning i de skandinaviske lande i perioden fra 1945 til 1980. Perioden er præget af udviklingen af efterkrigstidens velfærdsstat i det meste af Europa. Mere generelt falder den sammen med universalitetens æra symboliseret ved Den Universelle Menneskerettighedserklæring (UDHR). Således gav det universelle materiale beton tilsyneladende disse idealer form.
Anden del af forskningsprojektet udforsker betonens nuværende betydning i vore dages meget anderledes kontekst. Denne kontekst er – ud over at beton på en negativ måde er forbundet med klimaændringerne – defineret i relation til det, Colin Crouch har defineret som ”den post-demokratiske æra”, eftersom den primære dynamik, der styrer det sociale rum, ikke længere er demokratiet, men snarere er baseret på eller afledt af de frie markedskræfter.
 
De praktiske resultater af denne forskning vil gennem kunstnerisk arbejde føre til skabelsen af nye, materielt formede, forståelser af denne udvikling.

E-mail

Katrine Dirckinck-Holmfeld

Postdoc

E-mail

Mads Kullberg

Forskningsmedarbejder, ph.d.

Det Kgl. Danske Kunstakademis samling - Institutionshistorie, kunsthistorie og læringspraktisk anvendelighed

Projektet har til formål at undersøge, hvordan et kunstakademis samlinger af værker og studieobjekter udvikler sig gennem en vekselvirkning mellem identitetsproduktion, kulturarv og læringspraktisk anvendelighed. 

Skiftende holdninger til disse begreber har naturligvis stor indflydelse på, hvad der til forskellige tider er blevet lagt vægt på at indsamle. Dele af samlingerne har formel karakter og er blevet indsamlet som del af akademiets program (fx. Akademiets kunstsamling), mens andre relaterer direkte til en given undervisningsfunktion (fx. Billedkunstskolernes gipssamling og dele af den grafiske samling). 

Et undersøgelsesemne, der naturligt opstår omkring brugen af samlinger, er, i hvilken udstrækning undervisere og elever på akademierne historisk og aktuelt spørger til, lader sig inspirere af og fortolker det store historiske materiale, som ligger i samlingerne - og hvordan dette, skiftende praksis og værkforståelser afspejles i sammensætningen, i prioriteringen, tilgængeliggørelsen og vedligeholdelsen af Kunstakademiets samlinger. 

Udgangspunktet for projektet er Billedkunstskolernes egen samling, men en del af projektet er at lave sammenlignende studier af, hvordan andre europæiske kunstakademier med lignende baggrund forholder sig til deres samlinger og øvrige kulturarv. Dette bl.a. på Royal Academy of Arts i London, École Nationale Supérieure des Beaux-Arts i Paris og Accademia di Belle Arti di Brera i Milano.

E-mail

Telefon

+45 3374 4615