Søg S

Kunstnerisk udviklingsvirksomhed

Grafen - medie og mineral

Anu Ramdas (f. 1980) er uddannet MFA fra Billedkunstskolerne og er i dag tilknyttet Laboratoriet for Medier som undervisnings- og værkstedsassistent. I sin egen praksis har hun ofte arbejdet med fysiske og kemiske processer som f.eks. magnetisme og stråling. I år påbegynder Anu Ramdas et KUV-projekt om grafen, som skal undersøge hvilke kunstnerisk muligheder, der ligger i udviklingen af materialet.  
 
Historien om grafen begyndte i 2010, da Andre Geim og Konstantin Novoselov modtog Nobelprisen i fysik for opdagelsen af materialet. Siden har materialet, takket være dens helt unikke egenskaber, vakt betydelig opmærksomhed i forskningsverdenen såvel som offentligheden.
Grafen består af et en-atom tykt lag af grafitpulver (en krystalliseret form af kulstof). Kulstofatomerne i grafen former et hønsenetstruktur, der har vist sig at være 200 gange stærkere end stål, mere elektrisk ledende end kobber, ligeså fleksibelt som gummi og lufttæt. Materialet kan derfor potentielt erstatte brugen af f.eks. sjældne jordarter, som udgør essentielle komponenter i nutidens billed- og kommunikationsteknologi (smartphones, tablets, harddiske, hukommelseskort, kameraer og mikrofoner).
 

Bæredygtige materialer og materialesprog

Malene Bang (f.1978) er uddannet MFA fra Billedkunstskolerne og er lektor ved Laboratoriet for Bæredygtige materialer.
I 2017 påbegyndte hun et 2-årigt KUV-projekt, som har formålet at udvikle bæredygtige plast og bio-masser til støbning af skulpturer og objekter. Disse materialer kan potentielt fungere som alternativer til de sundhedsskadelige plastmaterialer og silikone-typer, som ofte anvendes på Plast Laboratoriet i dag.
Den første del af projektet består af at identificere og teste en række materialer. Dette skal munde ud i et fysisk og online materialebibliotek på Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler, som studerende og det kunstfaglige miljø kan tilgå og bruge til at udvikle deres viden inden for materialebrug. Længere fremme i projektet er der også planlagt workshops for studerende, som vil tage udgangspunkt i de nye materialer. Projektet udføres i samarbejde med Teknologisk Institut samt Per Kapper og Kapper Creations.

 
 

Bog, Værk og Materialitet

Christina Marie Jespersen: 'Bog, Værk og Materialitet'. Projektet vil undersøge, hvordan kunstnerbogen kan skabe nye betydningsrum mellem tekst, billede, materialitet, format og objekt.

Sounding Bodies – Resonance in and between Bodies

Jenny Gräf Sheppard: Sounding Bodies – Resonance in and between Bodies: Phase one: ‘Developing tools and methods for exploring the body as an apparatus for sound’ and phase two:  'Developing af perfomative sound object'. Jenny Gräf Sheppard er ansat som lektor på Laboratoriet for lyd på Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler.

Præ-reformatorisk Kjoleskrift

Hannah Heilmann, Lektor på BFA-skolen ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Programing the Tools of Photography - udvikling af nye fotografiske teknologier i samtidskunsten

Ulrik Heltoft, Lektor ved Laboratoriet for Fotografi på Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Matri Linear B / Divine Goddesses

Angela Melitopoulos, Professor ved Skolen for Mediekunst, Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Lunar Concrete - regolith extraction from outer space and 3D printing on the moon and in mud on earth

Karen Harsbo, Lektor ved Laboratoriet for Keramik, Rikke Luther, ph.d.-studerende

This is a one-year artistic development project at the Royal Danish Academy of Fine Arts. It is developed by Karen Harsbo (Associate professor, Ceramics) and Rikke Luther (PhD student) and is aiming at practically exploring and unfolding the notion of the material lunar regolith, through 3D print and earth minerals, in form of interdisciplinary artistic research.
 
3D printed Lunar-concrete is linked to Sci-Fi, military, political, technological developments, the ‘New Industrial Space Industry’, and the historical background for concrete in space started with 40g of the lunar regolith in 1986.
 
Context
We are in oxygen low water. We are still battered by waves from the 2008-financial crisis. In our time, democracy is aggressively interrogated from many different perspectives, which in turn determine the contexts of artistic action and research. From one side, the concept of ‘Carbon Democracy’ maps democracy’s entwined relationship to the economies of material extraction, power, and the planetary fact of ‘climate collapse’ [Mitchell, Carbon Democracy]. From another, the concept of ‘Post-Democracy’ maps out the highs and lows of democratic agency. Here, the peaks of democratic engagement in the 20th century are being levelled down by an era of rising economic and political inequality – a process that occurs both within nation states and between the nation states of the ‘developed’, and ‘developing’, worlds. In parallel, the political power of democracy is increasingly decentralised and weakened, only for that power to be re-centralised in the private boardrooms of post-national corporations. And, while this process has occurred, our climate has been warming.
 
Space is full of stories. And there are many ‘spaces’. Those images of coherence by which we navigate our lives, are rooted in the perspectives of particular places, social relations, history and time [Massey, For Space].The spaces of landscape, housing and urban life, and the materials we extract to support that version of life, are crisscrossed with human power relations.
 
We look on a concrete building, and on its material surfaces and interior spaces, and we are met by the 20th century ‘extraction economy’ that gave us the concrete architectures of democracy. Or perhaps we see the environmental destruction concrete entailed. Or perhaps we see humankind’s deep space future, a late 21st concrete modernism built on the moon or passing asteroids, as envisaged by advocates of ‘The New Space Industrial Age’.
 
The confluence, and divergencies, of these stories of habitation have affected how we think of planetary space, environmental change, and emergent climate chaos. The technological possibility of 3D printing lunar concrete, holds out the possibility of stabilising, and then exporting, current modes of political economy into a space future, by envisaging the earth as merely a set of exhaustible economic assets. Outer space here takes on the dynamics of the earthly UN Global Commons – ‘free’ spaces that are largely beyond the democracy of nation states and the effective regulatory grasp of international law.
 
Technological and military organisation have long been extensions of the existing power of the monarch and state into new territories, material and human support for the search for private profit. Meanwhile, back at the planetary level, the progressive associations of concrete Modernism have run into the wall: progress is now encircled by increasingly ‘unseasonal’ weather patterns, and undermined by the daily media outpouring of post-democratic political sentiment. Concrete culture now echoes the mid 20th century observations of Karl Polanyi. But when capitalism faces off against democracy today, it chooses what Colin Crouch dubbed ‘post-democracy’, before stretching itself out across future space.

Mediated Matter

Billedkunstskolernes forskningsprojekt Mediated Matter Developing tools and methods for contemporary art with 3D technology løb over tre år og blev søsat i begyndelsen af 2014. Mediated Matter danner grundlag for Laboratoriet for 3D
 
Formålet er at give samtidskunsten nye indsigter og perspektiver. 3D-feltet er hidtil primært udviklet af animatorer, arkitekter, ingeniører og designere.
Mediated Matter bruges 3D-teknologien til at udvikle nye billedkunstneriske værktøjer og metoder og derved udfordre vores normative forståelser af billede, skulptur, objekt og rum- & tidsmæssige relationer samt genforhandle grænserne mellem et digitalt og et fysisk rum.

Mediated Matter vil ’sprænge rammerne’ og finde ud af, hvad teknikken også kan. Derfor er materialiteten og udforskningen - ikke teknologien som sådan - i højsædet, og man må fx meget gerne bruge 3D-printerne ’forkert’.

Derved kan projektet være med til at åbne ideen om, hvad 3D er og kan, og samtidig rykke Kunstakademiet ind i fremtiden.

Læs mere om Mediated Matter her