Søg S

Databeskyttelsesrådgiver

Fortegnelse over databehandling
 

Navn og kontaktoplysninger

Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne
Kongens Nytorv 1
1050 København K
Telefon nummer 3374 4600
E-mail:

DPO

Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne har en databeskyttelsesrådgiver som har ansvaret for at rådgive om og overvåge databeskyttelsesområdet hos Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne
Mailadressen til databeskyttelsesrådgiveren er:

Formålet med behandling af personoplysninger ved det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Institutionen behandler personoplysninger som er et led i institutionens myndighedsopgaver. Der indsamles og behandles personoplysninger til at understøtte institutionens sagsbehandling indenfor de sagsområder, som institutionen varetager samt vedr. personaleadministration.

Kategorierne af registrerede, personoplysninger og modtagere

Der behandles oplysninger om:

  • studerende,
  • borgere
  • ansatte, herunder ansøgere og tidligere ansatte, ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne.

Forventede tidsfrister for sletning

Oplysninger i sagsbehandlingssystemer om afsluttede sager overføres til Rigsarkivet efter arkivlovens regler og Statens Arkivers bestemmelser herom.
Oplysninger i registre slettes, når det ikke længere er nødvendigt at identificere den registrerede af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne behandles.

Sikkerhedsforanstaltninger

Behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivning og interne retningslinjer, som bl.a. fastsætter rammerne for autorisation- og adgangsstyring og logning.

Indsigtsret

Henvendelse om indsigtsret skal sendes til eller afleveres personligt