Søg S

Mission og vision

Mission

Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler og Kunsthal Charlottenborg har som mission:

  • At udbyde højere uddannelse i billedkunst, kunstteori og kunstformidling
  • At bedrive kunstnerisk udviklingsarbejde samt forskning i kunst og kunstteori på højeste internationale niveau og i samarbejde med relevante aktører
  • At formidle samtidskunsten og kunstuddannelsen samt styrke viden om samtidskunstens mange udtryksformer nationalt og internationalt
  • At drive kunsthalsvirksomhed i udstillingsbygningen ved Charlottenborg Slot 

Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler og Kunsthal Charlottenborg er en statslig kultur- og uddannelsesinstitution, der gennem uddannelse, forskning og formidling bidrager til at sikre udvikling af billedkunstnerisk baseret undersøgelse og erkendelse samt ny viden om billedkunsten, dens teknikker og sammenhænge.
 
Centrale opgaver er praksis- og forskningsbaseret billedkunstuddannelse på bachelor- og kandidatniveau samt vejledning på ph.d.- niveau.

Uddannelsen skal give den studerende relevant og opdateret læring samt sikre udviklingen af den studerendes kunstneriske praksis i samspil med undervisere og medstuderende.

Den færdiguddannede kandidat skal være i stand til at opretholde en kunstnerisk praksis og udføre selvstændigt kunstnerisk arbejde samt kunne indgå i samarbejde med andre.
 
Endvidere skal institutionen øge kendskabet til samt viden om samtidskunst hos en bredere offentlighed. Både gennem Kunsthal Charlottenborgs udstillings- og formidlingsaktiviteter og gennem Billedkunstskolernes aktuelle aktiviteter.
 

Vision

Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler og Kunsthal Charlottenborg vil styrke institutionen indadtil såvel som udadtil og dermed klart definere sin position som en markant europæisk uddannelses-, forsknings- og formidlingsinstitution, inden for samtidskunstens område, der bygger på uddannelsesmæssig nyskabelse og formidlingsmæssig originalitet.

Kunstakademiet vil udvikle sin rolle som national og international platform for produktion og formidling af samtidskunst, der tilfører samfundet værdi gennem et undersøgende, eksperimenterende og metodisk bevidst kunstnerisk arbejde og formidling på et højt internationalt niveau.