Søg

Optagelse på BFA

DATOER
Ansøgningsfristen for optagelse i 2020 (studiestart i september 2020) er d. 24. februar 2020.
Ansøgningsvinduet åbner d. 29. januar 2020.
Frist for dispensationsansøgninger: d. 13. februar 2020 (sagsbehandlingstiden er ca. 7 dage)
Åbent hus: d. 14. januar 2020, 10.00-12.00 i Festsalen

KRAV
Adgangsgivende eksamen: Der er ingen adgangsgivende eksamen til BFA, og alle kan ansøge. 
 
Sprogkrav: Du skal kunne tale og forstå dansk (eller norsk eller svensk) på et niveau, hvor du kan deltage i undervisningen og de øvrige aktiviteter på BFA-uddannelsen. Der er obligatorisk undervisning på BFA-uddannelsen, hvor der udelukkende undervises på dansk. Desuden skal du have et grundlæggende kendskab til engelsk.
 
Dobbeltuddannelse: Hvis du har en kandidatgrad eller tilsvarende, eller du har været indskrevet på to videregående uddannelser, som ikke er afsluttede, kan vi kun optage dig, hvis der er ledige pladser. Læs mere her. Du kan derimod godt komme ind, selvom du har en bachelorgrad i forvejen.

ANSØGNINGSGEBYR
Du skal betale et ansøgningsgebyr på 750 DKK, som ikke kan refunderes.

SÅDAN ANSØGER DU
Billedkunstskolerne modtager kun ansøgninger elektronisk.

NB! Vi implementerer for tiden en ny ansøgningsportal, og vi forventer at ansøgningsskemaet (inkl. upload af værker) bliver anderledes end hidtil. Vi regner med at kunne give nærmere informationer om den nye portal inden udgangen af 2019. 

Selve ansøgningen består af en række spørgsmål, der skal besvares, og du vil blive bedt om at uploade dokumentation samt billeder af-/videofiler med dine værker. Retningslinjerne for elektronisk indsendelse af værker regner vi med oplyse her inden udgangen af 2019.

Hvis du går i stå undervejs, kan du pause din ansøgning og fortsætte senere. Det er meget vigtigt, at du ansøger i god tid, da systemet lukker d. 24. februar 2020, kl. 24:00 – også selvom du er i gang med din ansøgning.

Så snart du har sendt ansøgningen, bliver du sendt videre til betalingsskærmbilledet. Hvis du ikke ønsker at betale ansøgningsgebyret med det samme, kan du bare lukke skærmbilledet.
Du skal være opmærksom på at din ansøgning kun bliver behandlet, hvis vi modtager betalingen inden ansøgningsfristen udløber.

BEDØMMELSE OG SVAR
Ansøgere udvælges på baggrund af en konkret kunstnerisk vurdering af de indsendte selvstændige arbejder. Ved vurderingen lægges der blandt andet vægt på det indleverede arbejdes originalitet og på ansøgerens potentiale for kunstnerisk og faglig udvikling.

Udvælgelsen foretages af et optagelsesudvalg, der består af rektor eller institutlederen, prorektor, studielederen for BFA-uddannelsen, repræsentanter for Billedkunstskolernes professorer, lektorer og studerende samt mindst 1 ekstern censor.

Udvælgelsen spænder over 5 runder; en indledende sorteringsrunde, tre plenumrunder og en samtalerunde.

På baggrund af de individuelle vurderinger udvælger optagelsesudvalget cirka 50 ansøgere, som vil blive inviteret til samtale. Ved samtalerne vurderes blandt andet ansøgernes motivation og deres evne til at perspektivere egne værker. Samtalerne finder sted i juni.

Resultatet af bedømmelsen meddeles til hver enkelt ansøger umiddelbart efter den endelige udvælgelse. Ansøgere, der får afslag, vil få en angivelse af, hvor langt i processen de nåede. Det er ikke muligt at få uddybet resultatet af udvælgelsen.

Optages man på BFA-uddannelsen, har man pligt til at oplyse om eventuel tidligere uddannelse på videregående niveau, der må antages at kunne give merit.
Billedkunstskolernes studieadministration har svaret på en række generelle spørgsmål om BFA-optagelsen her.

STUDIEAFGIFT (IKKE EU/EØS-BORGERE)
Billedkunstskolerne skal, ifølge bekendtgørelse nr. 364 af 1. april 2019 om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på de videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet, opkræve en studieafgift fra internationale studerende, der ikke er EU eller EØS-borgere.

Studieafgiften udgør 120.000,00 DKK pr studie år eller 60.000,00 kr. for efterårssemestret (15. september til 31. januar), og 60.000,00 kr. for forårssemestret (1. februar til 30. juni).
Der betales for undervisningen før semesterstart. Studieafgiften for et helt studieår kan deles i to rater svarende til de to semestre. Betaling sker ved pengeoverførsel til Billedkunstskolernes bankkonto.
Billedkunstskolerne tilbyder ikke tilskud til dækning af studieafgift.

FØLG DETTE LINK FOR INFORMATION I TILFÆLDE AF NO-DEAL BREXIT
 
TAL
År                       Antal ansøgere                           Optagne            Optagne pct
2019                  437                                                25                       5,7%
2018                  521                                                25                       4,8%   
2017                  488                                                26                       5,3%
2016                  544                                                26                       4,9%
2015                  588                                                25                       4,3%
2014                  523                                                30                       5,7%

KONTAKT
For spørgsmål angående optagelse, kontakt studieadministrationen på