Søg

Optagelse på MFA

DATOER
Ansøgningsfristen for optagelse i 2020 (studiestart i september 2020) er d. 24. februar 2020.
Ansøgningsvinduet åbner d. 29. januar 2020.
Frist for dispensationsansøgninger: d. 13. februar 2020 (sagsbehandlingstiden er ca. 7 dage)
Åbent Hus: d. 14. januar 2020, 10.00 - 12.00 i Festsalen

KRAV
Adgangsgivende eksamen: Bachelorer fra Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler samt ansøgere med en BFA-grad, eller tilsvarende fra en anden kunstnerisk uddannelsesinstitution, kan søge optagelse på MFA-uddannelsen.

Du kan ikke flytte til Billedkunstskolerne fra andre institutioner. For at blive optaget på MFA-uddannelsen skal du derfor søge om ordinær optagelse.

Sprogkrav: Du skal kunne tale og forstå engelsk på et niveau, hvor du kan deltage i engelsksproget undervisning og øvrige aktiviteter på som foregår på engelsk. Optagelsessamtalen til MFA foregår på engelsk.
 
Dobbeltuddannelse: Hvis du har en kandidatgrad eller tilsvarende, eller du har været indskrevet på to videregående uddannelser, som ikke er afsluttet, kan vi kun optage dig, hvis der er ledige pladser. Læs mere her. Du kan derimod godt komme ind, selvom du har en bachelorgrad i forvejen.

ANSØGNINGSGEBYR
Du skal betale et ansøgningsgebyr på 750 DKK, som ikke kan refunderes.

SKOLERNE
Billedkunstskolerne har 4 MFA-skoler. Hvis du bliver optaget, skal du vælge de skoler, du ønsker optagelse på i prioriteret rækkefølge. Din placering på én af de fire skoler afhænger af antal ledige pladser på skolerne. Du kan derfor risikere at blive placeret på en skole, du ikke har som første prioritet. 

De fire MFA-skoler er:

 
SÅDAN ANSØGER DU
Billedkunstskolerne modtager kun ansøgninger elektronisk.

Vi implementerer for tiden en ny ansøgningsportal, og vi forventer at ansøgningsskemaet (inkl. upload af værker) bliver anderledes end hidtil. Vi regner med at kunne give nærmere informationer om den nye portal inden udgangen af 2019. 

NB! Selve ansøgningen består af en række spørgsmål, der skal besvares, og du vil blive bedt om at uploade dokumentation samt billeder af-/videofiler med dine værker. Retningslinjerne for elektronisk indsendelse af værker regner vi med oplyse her inden udgangen af 2019.

Hvis du går i stå undervejs, kan du pause din ansøgning og fortsætte senere. Det er meget vigtigt, at du ansøger i god tid, da systemet lukker d. 24. februar 2020, kl. 24:00 – også selvom du er i gang med din ansøgning.

Så snart du har sendt ansøgningen, bliver du sendt videre til betalingsskærmbilledet. Hvis du ikke ønsker at betale ansøgningsgebyret med det samme, kan du bare lukke skærmbilledet.
Du skal være opmærksom på at din ansøgning kun bliver behandlet, hvis vi modtager betalingen inden ansøgningsfristen udløber.

BEDØMMELSE OG SVAR
Ansøgere udvælges på baggrund af en konkret kunstnerisk vurdering af de indsendte selvstændige arbejder. Ved vurderingen lægges der blandt andet vægt på det indleverede arbejdes originalitet og på ansøgerens potentiale for kunstnerisk og faglig udvikling.

Udvælgelsen foretages af et optagelsesudvalg, der består af rektor eller institutlederen, alle Billedkunstskolernes professorer, en MFA-studenterrepræsentant samt en ekstern censor.

Udvælgelsen spænder over 4 runder; en indledende sorteringsrunde, to plenumrunder og en samtalerunde.

På baggrund af de individuelle vurderinger, udvælger optagelsesudvalget 12-15 ansøgere, som vil blive inviteret til samtale. Ved samtalerne vurderes blandt andet ansøgernes motivation og deres evne til at perspektivere egne værker. Samtalerne finder sted i juni.

Resultatet af udvælgelsen meddeles til hver enkelt ansøger umiddelbart efter den endelige udvælgelse. Ansøgere, der får afslag, vil få en angivelse af hvor langt i processen de nåede. Det er ikke muligt at få uddybet resultatet af udvælgelsen.

Optages man på MFA-uddannelsen, har man pligt til at oplyse om eventuel tidligere uddannelse på videregående niveau, der må antages at kunne give merit.
Billedkunstskolernes studieadministration har svaret på en række generelle spørgsmål om MFA-optagelsen her.

STUDIEAFGIFT (IKKE EU/EØS-BORGERE)
Billedkunstskolerne skal, ifølge regeringens bekendtgørelse nr. 364 af 1. april 2019 om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på de videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet, opkræve en studieafgift fra internationale studerende, der ikke er EU eller EØS-borgere.

Studieafgiften udgør 120.000,00 DKK pr studie år eller 60.000,00 kr. for efterårssemestret (15. september til 31. januar), og 60.000,00 kr. for forårssemestret (1. februar til 30. juni).

Der betales for undervisningen før semesterstart. Studieafgiften for et helt studieår kan deles i to rater svarende til de to semestre. Betaling sker ved pengeoverførsel til Billedkunstskolernes bankkonto.

Billedkunstskolerne tilbyder ikke tilskud til dækning af studieafgift.

FØLG DETTE LINK FOR INFORMATION I TILFÆLDE AF NO-DEAL BREXIT

TAL
År                       Antal ansøgere                           Optagne            Optagne pct
2019                  135                                                6                         4,4%
2018                  147                                                5                         3,4%   
2017                  113                                                8                         7,1%
2016                  107                                                10                       9,3%
2015                  98                                                  7                         7,1%
2014                  100                                                8                         8%

KONTAKT
For spørgsmål angående optagelse, kontakt studieadministrationen på