Søg

Studievejledning

Studievejledningens primære opgaver er at samle information og viden om forskellige områder, der har betydning for det at være studerende eller kommende studerende ved billedkunstskolerne

Studievejledning er et forum for erfaringsudveksling blandt de studerende ved billedkunstskolerne.

Som studerende eller kommende studerende kan studievejledningen bruges til at få sparring og hjælp til emner som:

  • Arbejds- og rejselegater
  • Legatboliger og artist-in-residence-programmer
  • A-kasser og fagforeninger
  • Udveksling ved akademier og universiteter i udlandet
  • Personlige og juridiske problemer
  • Generel information om studiet for evt. kommende ansøgere

Studievejledningen tilpasses det, der er brug for. Så kom endelig forbi eller mail, hvis du kan bruge eller bidrage til information om disse emner, eller hvis du har gode råd til nye områder, studievejledningen kan dække.

Rundvisning for nye ansøgere

Studievejledningen holder hvert år rundvisning for folk, der er interesseret i at søge om optagelse på skolen.

Rundvisningen finder typisk sted i februar måned. Tid og sted vil blive annonceret på denne side.

Spørgsmål som vedrører Rundvisningen skal sendes til:

Legater og udvekslingstips

Studievejledningen har altid den nyeste udgave af legathåndbogen til fri afbenyttelse.

Derudover er der udvekslingstips til fra medstuderende, der har været på udveksling på forskellige skoler verden over. Disse kan være en hjælp i forbindelse med udvekslingsvalg.

Spørgsmål omhandlende SU rettes til  

Generel information til ansøgere

Studievejledningen har neden for besvaret en række ofte stillede spørgsmål, som vi får i vore henvendelser fra kommende ansøgere. Ved rundvisningen på akademiet er der også mulighed for at stille spørgsmål.

Ofte stillede spørgsmål:

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Uddannelsen på Kunstakademiets Billedkunstskoler er en 6-årig uddannelse bestående af en 3-årig bachelor- og en 3-årig kandidatuddannelse.

Hvornår er der optagelse?
Optagelsen finder sted i vinteren/foråret og begynder typisk i januar måned. Optagelsen begynder med en elektronisk tilmelding i vores ansøgningssystem, hvor du vil få tildelt et ansøgningsnummer. Du skal herefter indbetale ansøgningsgebyret, hvor du vil blive bedt om at henvise til ansøgningsnummeret.

Så snart betalingen er modtaget hos Billedkunstskolerne, vil du få tilsendt et link til det system, hvorfra du har mulighed for at oploade og indesende dine værker elektronisk. 

Får man SU?
Ja - hvis man er SU-berettiget / ikke allerede har opbrugt sin SU.

Er der alderskrav?
Efter lovgivning har skolen ingen alderskrav.

Er der andre adgangskrav?
Alle kan søge ind på BFA-uddannelsen. Man skal således ikke have en gymnasial eksamen eller anden adgangsgivende uddannelse for at kvalificere sig til optag på BFA-uddannelsen. Hovedvægten lægges på ansøgerens kunstneriske arbejder.

For at kvalificere sig til optag på MFA-uddannelsen, skal man have en BFA-grad eller tilsvarende fra en anden kunstnerisk uddannelsesinstitution.

Vær opmærksom på, at optagelsesproceduren kan ændre sig fra år til år. Vi kan derfor ikke rådgive dig generelt om forløbet, men anbefaler dig at holde dig orienteret via hjemmesiden.

Er der forberedende kurser?
Skolen har ingen officielle forberedende kurser, men det kan være en god idé at følge med i, hvad der sker på kunstscenen i Danmark og i udlandet. Her er kopenhagen, kunsten.nu og kuviba.dk nyttige.

Det kan også være en god ide at tage et kursus på en daghøjskole eller højskole, der har kunstundervisning på højt niveau.

Love og reglementer?
Ved spørgsmål ang. krav til optagelsen, meritoverførelse, SU og andre studieregler kontakt venligst studieadministrationen,