Søg

Fakultet

Fakultetet på det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler består af BFA-uddannelsen, fire MFA-uddannelser, Institut for Kunst, Skrift og Forskning og tre superlaboratorier: Laboratoriet for Billedhuggerkunst, Laboratoriet for Grafik og Maleri og Laboratoriet for Medier

BFA-UDDANNELSEN

Henriette Heise

Professor og Studieleder

 

E-mail

Telefon

+45 3374 4623

Luca Frei

Lektor

E-mail

Telefon

+ 45 3374 4626

Hannah Heilmann

Lektor

E-mail

Telefon

+ 45 3374 4625

Rolf Nowotny

Lektor

E-mail

MFA-UDDANNELSER

Martin Erik Andersen

Professor, Billedhuggerskolen Charlottenborg

E-mail

Telefon

+45 3374 4640

Malene Bang

Værksteds- og undervisningsassistent, Billedhuggerskolen Charlottenborg

E-mail

Telefon

+45 3374 4687

Ferdinand Ahm Krag

Professor, Skolen for Maleri og Billedbaserede Praksisser

 
 

E-mail

Telefon

+45 3374 4644

Carla Zaccagnini

Professor, Skolen for Konceptuelle og Kontekstuelle Praksisser

E-mail

Telefon

+45 3374 4645

Angela Melitopoulos

Professor, Skolen for Mediekunst

 
 

E-mail

Telefon

+45 3374 4643

Institut

Sidsel Nelund

Institutleder, Institut for Kunst, Skrift og Forskning

 
 

E-mail

Telefon

+45 3374 4620

Katarina Stenbeck

Ph.d. studerende

E-mail

Telefon

+45 3374 4638

Jane Hye Jin Kaisen

Ph.d. studerende

 

 
 

E-mail

Tamar Beta Guimaraes

Ph.d. studerende

E-mail

Rikke Luther

Ph.d. studerende

E-mail

Katrine Dirckinck-Holmfeld

Postdoc

E-mail

Christina Marie Jespersen

Ansvarshavende redaktør

E-mail

Laboratorier

Finn Naur Petersen

Lektor, Laboratoriet for Dybtryk, Højtryk og Litografi

E-mail

Telefon

+45 3374 4683

Glenn Sorensen

Lektor, Laboratoriet for Maleri og Farve

E-mail

Ulrik Heltoft

Lektor, Laboratoriet for Fotografi

 

E-mail

Telefon

+45 3374 4636

​Anu Ramdas

Værksteds- og undervisningsassistent, Laboratoriet for Fotografi

E-mail

Telefon

+45 3374 4649

Pontus Kjerrman

Lektor, Laboratoriet for Gips

 
 

E-mail

Telefon

+45 3374 4642

Karen Harsbo

Lektor, Laboratoriet for Keramik

 
 

E-mail

Telefon

+45 3374 4641

Franco Turchi

Lektor, Laboratoriet for Konstruktion

E-mail

Telefon

+45 3374 4660

Lars Grenaae

Lektor, Laboratoriet for Serigrafi

E-mail

Telefon

+45 3374 4682

Henrik Reimann

Lektor, Laboratoriet for Træ

E-mail

Telefon

+45 3374 4637

Jenny Gräf Sheppard

Lektor, Laboratoriet for Lyd

E-mail

Telefon

+45 3374 4648

Lars Kristensen

Lektor, Laboratoriet for Video

E-mail

Telefon

+45 3374 4692