Søg

Kunstakademiets Billedkunstskolers behandling af persondata

Når du henvender dig til Kunstakademiets Billedkunstskoler fx pr. e-mail, ved at indgive en jobansøgning, søge en studieplads eller tilmelde dig et nyhedsbrev, afgiver du oftest samtidig nogle personoplysninger, fx dit navn. Kunstakademiets Billedkunstskoler er dataansvarlig for personoplysningerne. Du betragtes som ”den registrerede”.
Kunstakademiets Billedkunstskoler modtager ikke uopfordret ansøgninger. De vil blive slettet og vil ikke blive behandlet.

  • Formålet med behandling af personoplysningerne

Vi behandler dine personoplysninger efter reglerne i databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen.

Kunstakademiets Billedkunstskoler behandler dine personoplysninger for at kunne besvare din henvendelse eller anmodning og som led i offentlig myndighedsudøvelse.

Vores nyhedsbreve bliver sendt på grundlag af samtykke.

  • Den registreredes rettigheder

Som registreret har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:

- Retten til indsigt i personoplysninger, som vi behandler vedrørende dig
- Retten til at anmode om berigtigelse, dvs. at få urigtige oplysninger om dig selv rettet
- Retten til at anmode om at få slettet personoplysninger
- Retten til at anmode om begrænsning af behandling eller til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger
- Retten til at trække et samtykke tilbage
- Retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed

Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/hvad-er-dine-rettigheder

  • Den dataansvarliges identitet og kontaktoplysninger

Kunstakademiets Billedkunstskoler kan kontaktes på

Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler
Kongens Nytorv 1
1050 København K

Tlf. 3374 4600


 
Du kan kontakte Kunstakademiets Billedkunstskolers databeskyttelsesrådgiver på
 

  • Klagemyndighed 

Du kan klage over Kunstakademiets Billedkunstskolers behandling af persondata til
 
Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 33 19 32 00