Søg

Råd og nævn

Skoleråd

Billedkunstskolernes øverste rådgivende organ er Skolerådet, der består af rektor, den samlede professorgruppe, valgte repræsentanter for laboratorieområdet og øvrige medarbejdergrupper, studenterrepræsentanter samt en ekstern repræsentant.

De studerendes råd

De Studerendes Råd (DSR) har til opgave at repræsentere de studerende i dialogen med akademiets rådgivende organer. DSR består af en repræsentant og en suppleant fra hver af akademiets professorskoler samt grundskolens første og andet år.
DSR holder møde ca. en gang om måneden. Mødedatoer aftales løbende, dog er der faste møder hver mandag forud for Skolerådsmøder torsdag. Møderne foregår i grundskolens mødelokale/køkkenet på 4. sal i Hirschsprung. Møderne er åbne for alle, dog foretrækker DSR en varsling, hvis deltagelse ønskes.
På møderne orienterer repræsentanterne om aktuelle emner, og der diskuteres bl.a. uddannelsesstruktur, ansættelsesforhold, politik og praktiske forhold. DSR behandler desuden klager og initiativer fra de studerende.

DSR har en sekretær tilknyttet, som varetager praktiske og administrative opgaver og forvalter de studerendes udstillingssted Q, hvor studerende kan ansøge om at udstille.
DSR kan kontaktes via sekretæren alle hverdage per e-mail på .

Billedkunstskolernes Studienævn

Studienævnet drøfter sager vedrørende undervisningens form og indhold, samt behandler ansøgninger om orlov og meritoverførsler. Optagelse af gæstestuderende bliver også varetaget af studienævnet.
Ansøgninger til studienævnet sendes til studienævnsekretæren (Find kontaktinformationer her)