Søg

Uddannelsen

Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler er en videregående uddannelsesinstitution under Kulturministeriet, der tilbyder en 3-årig Bachelor of Fine Arts (BFA) og en 3-årig Master of Fine Arts (MFA). Ved at klikke på et af de fire billeder nedenfor, kan du læse mere om BFA- og MFA-uddannelsen, om studiemiljøet på Kunstakademiets Billedkunstskoler og om de praktiske rammer for studierne.