Søg S

BFA-skolen

BFA-skolen udgør den 3-årige BFA-uddannelse (Bachelor of Fine Arts).
Efter afsluttet BFA kan studierne fortsættes på MFA (Master of Fine Arts).

BFA-skolen er en tværfaglig skole hvis primære funktion er at støtte den studerende i at etablere en kunstpraksis med en værkproduktion, der foregår i et krydsfelt mellem egne undersøgelser, kunsthistorisk og kulturel viden og materialekendskab.

På BFA-skolen lægges der derfor vægt på eksperimentering, studieteknik, research, og udfordring af processer, arbejdsmetoder, og materialebrug. Den studerende introduceres til et bredt udvalg af praksisformer, kunstopfattelser og medier.

Undervisningen 

Undervisningen fokuserer på at etablere et sprog, der kan støtte den studerende i at navigere mellem kunstnerisk arbejde, teori, kunsthistorie, kultur og samfund. At reflektere over eget og andres arbejde er ligeledes en væsentlig del af studiet.

BFA-skolen har mellem 80 og 90 studerende fordelt på tre årgange. De fire faste undervisere på BFA-skolen er alle udøvende billedkunstnere.

Praktisk foregår undervisningen dels som praksisgrupper og dels som individuelle ateliersamtaler med udgangspunkt i den studerendes egen produktion. Desuden tilbydes der en række kurser, praktiske såvel som teoretiske. Det obligatoriske, teoretiske forløb omfatter undervisning i kunsthistorie og kunstteori.

Der arrangeres desuden kurser i samarbejde med Billedkunstskolernes laboratorier, der introducerer til billedkunstneriske discipliner som maleri, skulptur, keramik, video, mediekunst, lyd og foto.

Aktuel semesterplan kan tilgås via dette link

Tidligere studieplaner
Studieplan BFA, Forår 2019
Studieplan BFA, Efterår 2018
Studieplan BFA, Forår 2018

Studieordning
Studieordning 2018
---

BFA-skolen
Peder Skramsgade 2B, 3. sal
1054 København K

Henriette Heise

Professor og studieleder

Henriette Heise er uddannet fra Kunstakademiets Billedkunstskoler og Slade School of Fine Art London. Heises billedkunstneriske praksis udfolder sig på tværs af medier, formater og materialer. Hun anvender således forskellige grafiske teknikker, herunder tegning og linoleumssnit, fotokopi, tekstil, maleri, plakater, fotografi, installation, skulptur, film/video, bøger, internet og performance.

I Heises praksis kombineres formelle, materielle undersøgelser med et begær efter at udfordre det æstetiske sprog. Heises værker kredser ofte om egentlig meget simple handlinger og om dagligdags genstande. På et mere abstrakt plan interesserer hun sig for, hvordan rutiner og teknologier og de helt almindelige objekter, vi omgiver os med i vores hverdag, er med til at forme særlige adfærdsmønstre, erfaringsdannelser og følelser.
Heise arbejder både individuelt og kollektivt og var medstifter af projektrummet Info Centre i London, Det Fri Universitet i København og den kunstnerstyrede TV-station tv-tv.

E-mail

Telefon

+45 3374 4623

Link

henrietteheise.net

Hannah Heilmann

Lektor

Lektor Hannah Heilmann arbejder i et felt mellem klassiske og performative discipliner hvor kunstbegrebet og kunstnerrollen er til forhandling. Værkerne udfolder sig ofte som mise-en-scenes, iscenesættelser, hvor hierarkiet mellem rekvisitter, kostumer, social udveksling og færdige værker smuldrer. Heilmanns praksis forsøger at diskutere Subjektiviteten; en diskussion som på én gang er en metode og et indhold.

Heilmann er en del af den københavnske produktionsunit TOVES, driver radio-værket General Booty of Work, og var med i gruppen Ingen Frygt (2001-10), der kanaliserede en vestlig underbevidstheds længsler, død og kapitalisme ind i installationer, selvportrætter, fester og musikvideoer.

Heilmann har tidligere undervist på Billedkunstskolernes Grundskole, Det Fynske Kunstakademi og Ærø Kunsthøjskole.
Heilmann har en lang række performances, solo- og gruppeudstillinger fra internationale museer og udstillingssteder bag sig. Hun er uddannet cand. mag. i kunsthistorie fra Københavns Universitet.

E-mail

Telefon

+45 3374 4625

Link

HannahHeilmann.dk

Luca Frei

Lektor (Orlov)

Lektor Luca Frei er uddannet billedkunstner på School of Industrial Art, Lugano, der bygger på Bauhaus-skolens principper, Drawing & Painting skole og proto-akademi ved Edinburgh College of Art samt Fri Konst ved Malmö Art Academy.

Frei arbejder i et bredt felt af medier fra tegning, collage og maleri til installation, performance, video og fotografi og skaber ofte sin kunst til helt specifikke kontekster. Gennemgående temaer er tid, relationen mellem krop og arkitektur samt forholdet mellem det private og det offentlige rum. I Freis udstillingsdesigns er publikumsdeltagelse og dialog gennemgående principper, ligesom grænsen mellem kunsten som autonom æstetisk praksis og fælles åben proces ofte er i spil.

Frei har tidligere afholdt workshops og været gæsteunderviser, ekstern eksaminator samt censor på Kunstakademiets Billedkunstskoler. Hans undervisningsprincipper bygger på en balance mellem individets og kollektivets udvikling og gensidige dialog.
Frei har en lang række solo- og gruppeudstillinger bag sig fra internationale museer og udstillingssteder i både Europa, USA og Sydamerika.

E-mail

Telefon

+45 3374 4626

Link

lucafrei.info

Rolf Nowotny

Lektor

Lektor Rolf Nowotny er uddannet billedkunstner fra Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Nowotnys praksis udfolder sig omkring det skulpturelle og installatoriske, men med en stor interesse for at udforske medier og materialer, herunder maleri og tegning, som også er centrale i Nowotnys arbejde. Nowotny driver sammen med Olga Nowotny udstillingsplatformen Fauna, han har udstillet i både ind- og udland, senest hos Christian Andersen (som repræsenterer Nowotny), Tranen i Gentofte og Overgaden. Nowotny har desuden undervisningserfaring fra bl.a. Det Kongelige Danske Kunstakademi, Det Fynske Kunstakademi samt flere kunsthøjskoler.

E-mail

Link

www.rolfnowotny.com

Jakob Kolding

Undervisningsassistent (Vikar)

E-mail