Søg S

Fakultet

Fakultetet på det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler består af BFA-uddannelsen, fire MFA-uddannelser, Institut for Kunst, Skrift og Forskning og tre superlaboratorier: Laboratoriet for Billedhuggerkunst, Laboratoriet for Grafik og Maleri og Laboratoriet for Medier

BFA-UDDANNELSEN

Henriette Heise

Professor og studieleder, prorektor

 

E-mail

Telefon

+45 3374 4623

Luca Frei

Lektor (Orlov)

E-mail

Telefon

+ 45 3374 4626

Hannah Heilmann

Lektor

E-mail

Telefon

+ 45 3374 4625

Rolf Nowotny

Lektor

E-mail

Jakob Kolding

Undervisningsassistent, Vikar

E-mail

MFA-UDDANNELSER

Simon Dybbroe Møller

Professor, Billedhuggerskolen Charlottenborg

E-mail

Ferdinand Ahm Krag

Professor, Skolen for Maleri og Billedbaserede Praksisser

 
 

E-mail

Telefon

+45 3374 4644

Carla Zaccagnini

Professor, Skolen for Konceptuelle og Kontekstuelle Praksisser (Orlov)

E-mail

Telefon

+45 3374 4645

Lisa Nyberg

Lektor, Skolen for Konceptuelle og Kontekstuelle Praksisser (Vikar)

E-mail

Angela Melitopoulos

Professor, Skolen for Mediekunst

 
 

E-mail

Telefon

+45 3374 4643

Institut for Kunst, Skrift og Forskning

Katrine Dirckinck-Holmfeld

Postdoc, Institutleder

E-mail

Katarina Stenbeck

Ph.d.-studerende, Undervisningsassistent i kunsthistorie

E-mail

Maibritt Borgen

Lektor, Kunstteori (Orlov)

E-mail

Telefon

+45 3374 4676

Rikke Luther

Ph.d.-studerende

E-mail

Honey Biba Beckerlee

Ph.d.-studerende

E-mail

David Hilmer Rex

Ph.d.-studerende

E-mail

Christian Danielewitz

Ph.d.-studerende

E-mail

Charlotte Sprogøe

Ph.d.-studerende

E-mail

Nanna Debois Buhl

Ph.d.-studerende

E-mail

Laboratorier

Finn Naur Petersen

Lektor, Laboratoriet for Dybtryk, Højtryk og Litografi

E-mail

Telefon

+45 3374 4683

Glenn Sorensen

Lektor, Laboratoriet for Maleri og Farve

E-mail

Ulrik Heltoft

Lektor, Laboratoriet for Fotografi

 

E-mail

Telefon

+45 3374 4636

​Anu Ramdas

Værksteds- og undervisningsassistent, Laboratoriet for Fotografi

E-mail

Telefon

+45 3374 4649

Malene Bang

Lektor, Laboratoriet for bæredygtige materialer og plast

E-mail

Telefon

+45 3374 4687

Karen Harsbo

Lektor, Laboratoriet for Keramik

 
 

E-mail

Telefon

+45 3374 4641

Franco Turchi

Lektor, Laboratoriet for Konstruktion

E-mail

Telefon

+45 3374 4660

Lars Grenaae

Lektor, Laboratoriet for Serigrafi

E-mail

Telefon

+45 3374 4682

Jenny Gräf Sheppard

Lektor, Laboratoriet for Lyd

E-mail

Telefon

+45 7167 8561

Lars Kristensen

Lektor, Laboratoriet for Video

E-mail

Telefon

+45 3374 4692

Daniel Olivares

Værksteds- og undervisningsassistent, Laboratoriet for Konstruktion

E-mail

Telefon

+45 3374 4679

Silas Emmery

Værksteds- og undervisningsassistent, Laboratoriet for Medier

E-mail

Telefon

+45 3374 4681

David Catherall

Værksteds- og undervisningsassistent, Laboratoriet for Træ

E-mail

Telefon

+45 3374 4647