Søg

Billedkunstskolerne

Billedkunstskolerne udbyder en 3-årig BFA-uddannelse samt en 3-årig MFA-uddannelse. Uddannelsen er sammensat af BFA-uddannelsen, 4 MFA-skoler og Laboratoriet for Kunstens forskning samt 3 superlaboratorier inden for områderne Grafik & Maleri (Farve, maleri, grafik), Medier (lyd, fotografi, video) og Skulptur (keramik, træ, konstruktion, metal, gips, 3D, plast & bæredygtige materialer)

Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler er en højere læreanstalt, der danner ramme om undervisning, faglig udvikling og forskning inden for hele det billedkunstneriske område.

Gennem mere end 260 år har Billedkunstskolerne varetaget denne opgave på grundlag af skiftende opfattelser af kunstens rolle og funktion i samtiden. Størrelser hvis status og betydning måske tidligere blev taget for givet – kunstneren, værket, skabelsesbetingelserne, beskueren, udstillingen, markedet – er nu genstand for en diskussion, der indgår som en integreret del af den kunstneriske uddannelse og den kunstneriske forskning på Billedkunstskolerne.

Dette sker sideløbende med det eksperimenterende udviklingsarbejde, der finder sted på skolerne inden for de forskellige discipliner og fagområder.