Søg

Udstillingsstedet Q

Adresse

Peder Skrams Gade 2
1050 Kbh. K

Info

Find information om aktuelle udstillinger under aktuelt samt på facebook

Q er de studerendes eget udstillingssted, som drives af de studerende selv gennem DSR, De Studerendes Råd

Udstillingsstedet Q er et frirum, hvor de studerende kan eksperimentere med forskellige udstillingsformater, samarbejder, workshops, performances, formidling etc.

Hvert år omkring februar er det desuden fast tradition, at de 1. årsstuderende udstiller i Q.
1. årsudstillingen er et vigtigt led i de nye studerendes uddannelse, og de står selv for udstillingens tilrettelæggelse, opsætning og formidling.