Søg

Organisation

Det kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne og Kunsthal Charlottenborg er én samlet organisation under Kulturministeriet. 

Billedkunstskolerne og Kunsthal Chalottenborg fokuserer på henholdsvis kunstnerisk uddannelse og udstilling. Ledelsen består af rektor, prorektor, kunsthalsdirektør og administrationschef. Kunsthallen og Billedkunstskolerne har fælles administration.

Der er nedsat et Aftagerpanel (lovpligtigt) til at rådgive rektor om uddannelsens kvalitet og relevans for samfundet m.m.
Billedkunstskolernes har endvidere de rådgivende organer: Skoleråd og De Studerendes Råd (DSR) samt et Studienævn og et Samarbejdsudvalg.