Søg S

Administration og drift

Jes Gjørup

Administrationschef

Administrationschefen har med reference til Rektor det overordnede ansvar for institutionens administration og udgør sammen med Rektor, Prorektor og Kunsthalsdirektøren institutionens øverste ledelse.
Administrationschefen har desuden det overordnede personaleansvar for alle teknisk-administrative medarbejdere i sekretariat, studieadministration og driftenhed. Blandt administrationschefens hovedopgaver kan nævnes: økonomistyring, resultatkontrakt og årsrapportering, løn- og personale administration, juridiske sager og bygningsdrift.

E-mail

Telefon

+45 3374 4608

Sekretariat

Birgitte Herfelt

HR og organisationsudvikling

Ansvarlig for HR-området, jura samt organisationsudvikling. Sekretær for Samarbejdsudvalget.

E-mail

Telefon

+45 3374 4606

Anne Sckotz

Ledelsessekretær

Servicerer rektor og administrationschef gennem mødeforplejning samt ledelsesstøtte til administrative opgaver, herunder kalenderstyring. Er endvidere journalansvarlig, forestår Inventarkontrol, legathåndtering samt bistår ved rekruttering af nye medarbejdere. Sekretær for Aftagerpanelet og ansvarlig for Statens Uddannelsesstøtte.

E-mail

Telefon

+45 3374 4611

Henrik Tingsgård Lassen

Økonomichef

Økonomichefen har med reference til administrationschefen ansvaret for den del af økonomistyringen der vedrører udarbejdelse af finanslovsbidrag, budget- og budgetopfølgning, samt ledelsesinformation og analyser på økonomiområdet.

E-mail

Telefon

+45 3374 4605

Annette Venlov

Løn- og regnskabsmedarbejder

E-mail

Telefon

+45 3374 4609

Lea Kyndrup

Kommunikations- og projektansvarlig

Ansvarlig for Billedkunstskolernes interne og eksterne kommunikation samt for koordinering af arrangementer som Rundgang, Afgang og redaktion af årbog.

E-mail

Telefon

+45 3374 4616

Sofie Lidbjerg

Studieadministrativ medarbejder

Ansvarlig for udveksling, orlov, sekretær for Studienævnet, akkreditering.
 

E-mail

,

Telefon

+45 3374 4610

Anne-Sophie Meisner

Studieadministrativ medarbejder

Koordinator af optagelsen, seminarer, udveksling og internationale samarbejder. Sekretær for KUV (Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed)- og forskningsudvalget. Vejledning af studerende.

E-mail

Telefon

+45 3374 4621

Susan Kristensen

Studiesekretær

Studiesekretær for Bacheloruddannelsen og Institut for Kunst, Skrift og Forskning med ansvar for de administrative opgaver i forbindelse med undervisningens tilrettelæggelse og afvikling.

E-mail

Telefon

+45 3374 4619

Lena Rodgers

Studiesekretær

Studiesekretær for MFA-uddannelsen med ansvar for de administrative opgaver i forbindelse med undervisningens tilrettelæggelse og afvikling. Sekretær for Skolerådet.

E-mail

Telefon

+45 3374 4690

Carla Packness

Studentermedhjælper, Studieadministrationen

E-mail

Christina Marie Jespersen

Forskningskoordinator

E-mail

Telefon

+45 3374 4675

IT

Kim Ernest

It-chef

E-mail

Telefon

+45 3374 4666

Drift

Allan Rene Meincke

Driftsleder

Driftens primære opgaver kan opdeles i to kerneområder; adgangskontrol og bygningsdrift. Adgangskontrol dækker alarmer, nøglekort, låse og nøgler. Bygningsdrift dækker løbende opgaver med tekniske installationer, gårdmandsopgaver samt mindre indvendige vedligeholdelsesopgaver.
Driften løser endvidere en lang række andre opgaver i forbindelse med optagelsen, Rundgang, ændringer af atelierpladser, interne flytninger og sommeroprydning.

E-mail

Telefon

+45 3374 4657

Brian Ravnholt Jepsen

Udstillingsteknisk koordinator og art-handler

 

E-mail

Telefon

+45 3374 4652

Karsten Juul Hovmand

Driftstekniker

E-mail

Telefon

+45 3374 4654

Mudzail Zejnel

Driftstekniker

E-mail

Telefon

+45 3374 4646

Phillip Sørensen

Driftstekniker

E-mail

Telefon

+45 3374 4658

Sevdet Jumerovski

Driftstekniker

E-mail

Telefon

+45 3374 4622

Mikkel Halvorsen

Driftstekniker-assistent

E-mail

Peter Gyrdahl

Aftenvagt

 

E-mail

Telefon

+45 3374 4653

Jens Borup Erichsen

Ejendomsserviceteknikerelev

E-mail

Telefon

+45 3374 4651

Jan Bubandt Rasmussen

Weekendvagt og afløser

E-mail

Telefon

+45 3374 4655

Erik Ravn Hermansen

Weekendvagt og afløser

E-mail

Aneta Seger

Rengøringsassistent

E-mail

Telefon

+45 3374 4670

Mihaela Ionescu

Rengøringsassistent

E-mail

Telefon

+45 3374 4668

Fiona Kiwanuka

Rengøringsassistent

E-mail

Telefon

+45 3374 4667

Lucia Pomsaharova

Rengøringsassistent

Telefon

33744672

Zerina H. Petersen

Rengøringsassistent - Weekend og afløser

E-mail

Telefon

33744669