Søg

Bestyrelse

​Kunstakademiets første bestyrelse blev nedsat i efteråret 2023

Eksterne medlemmer, udpeget af kulturminister Jakob Engel-Schmidt:

  • Gitte Ørskou (Bestyrelsesleder) Direktør på Moderna Museet Stockholm
  • Trine Bille, Professor, Copenhagen Business School
  • Lilibeth Cuenca Rasmussen, Kunstner og professor på Kunstakademiet – Institut for samtidskunst, Bergen
  • Lars Bang Larsen, Leder af Art & research, Art Hub Copenhagen

Interne medlemmer, valgt på Kunstakademiet:

  • Ihsan Saad Ihsan Tahir, Studerende
  • Karen Harsbo, Lektor i keramik
  • Anne Sckotz, Ledelsessekretær

Bestyrelsen varetager den strategiske ledelse og har det overordnede ansvar for Kunstakademiets drift, økonomi og udvikling. Udpegningsperioden er fra 1. september 2023 til 31. august 2027.