Søg S

Kvalitetssikring

Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskolers kvalitetssikringssystem baserer sig på Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area og kriterierne i Danmarks Akkrediteringsinstitutions Vejledning om institutionsakkreditering – for videregående uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet.

Kunstakademiets Billedkunstskoler har en formelt vedtaget kvalitetssikringspolitik og strategi for kvalitetsarbejdet for løbende sikring og udvikling af uddannelsernes kvalitet og relevans. Begge dokumenter findes nedenfor.

Kvalitetssikringspolitikken omhandler Kunstakademiets forståelse af kvalitet inden for en række aspekter, der har betydning for det uddannelsestilbud, de studerende møder på institutionen. Samtidig beskriver kvalitetssikringspolitikken Kunstakademiets ambitioner for kvalitetsarbejdet i form af nogle fastsatte kvalitetsmål. I kvalitetssikringsstrategien redegøres for, hvordan praksis er indrettet i forhold til at nå ambitionerne for kvalitetsarbejdet.