Søg

Kvalitetssikring

Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskolers kvalitetssikringssystem baserer sig på Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area og kriterierne i Danmarks Akkrediteringsinstitutions Vejledning om institutionsakkreditering – for videregående uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet.

Kunstakademiets Billedkunstskoler har en formelt vedtaget kvalitetspolitik for løbende sikring og udvikling af uddannelsernes kvalitet og relevans. Dokumentet findes nedenfor. 

Kvalitetspolitikken omhandler Kunstakademiets forståelse af kvalitet inden for en række aspekter, der har betydning for det uddannelsestilbud, de studerende møder på institutionen. Samtidig beskriver kvalitetspolitikken Kunstakademiets ambitioner for kvalitetsarbejdet i form af nogle fastsatte kvalitetsmål. Deres redegøres ligeledes for, hvordan praksis er indrettet i forhold til at nå ambitionerne for kvalitetsarbejdet.