Søg

Praktiske informationer

Kunstakademiets Billedkunstskoler er den fælles betegnelse for den 6-årige billedkunstneriske uddannelse. Billedkunstskolerne tilbyder en 3-årig BFA- og en 3-årig MFA-uddannelse

BFA-afdelingen står for det samlede BFA-program, og de fire MFA-afdelinger udgør det samlede MFA-program. Afdelingerne betegnes i daglig tale som ’skoler’. Skolerne er rettet mod den kunstneriske undervisning gennem personlig vejledning, gruppeorienteret vejledning (gruppekritik), workshops, præsentation og kritik.

Undervisningen på skolerne suppleres af undervisningen på Billedkunstskolernes laboratorier, som er kunstnerstyrede laboratorier for teknisk og kunstnerisk vejledning. Undervisningen på laboratorierne (kollektiv og individuel) indgår i BFA- og MFA-programmerne.

Laboratoriet for Kunstens Forskning varetager skolens teoretiske og historiske undervisning på BFA- og MFA-uddannelsen og danner desuden rammen for omkring 10 akademiske forskere, et bibliotek og Billedkunstskolernes Forlag.

Studieåret
Studieåret på Det Kongelige Danske Kunstakademi består af to semestre:

  • et efterårssemester fra 15. september til 31. januar
  • et forårssemester fra 1. februar til 30. juni

Bedømmelse
Ved afslutningen af hvert semester foretages en bedømmelse af den studerende og en vurdering af, om semesteret er bestået eller ikke-bestået. Bedømmelsen tager udgangspunkt i
den studerendes faglige udvikling og deltagelse i undervisningsaktiviteterne.

SU
Alle Kunstakademiets fuldtidsuddannelser er SU-berettigede. Du kan søge SU og læse mere om forudsætningerne for at modtage SU på SU’s hjemmeside.

Jobmuligheder
Kunstakademiets Billedkunstskoler har som mål at give de studerende viden og kvalifikationer således, at de efter endt uddannelse kan få et professionelt virke som billedkunstnere. Både gennem en karriere som selvstændig praktiserende billedkunstner og inden for andre erhverv, der efterspørger billedkunstneriske kompetencer på højt niveau: Undervisning, organisering, rådgivning, design m.v.

Du kan her læse Kunstakademiets Billedkunstskolers seneste dimittendundersøgelse.

Sprogpolitik
Kunstakademiets Billedkunstskolers sprogpolitik skal afstemme forventningerne til de sprog der benyttes i adminsitrativ sammenhæng og i undervisingssammenhæng.

Du kan læse Kunstakademiets Billedkunstskolers sprogpolitik her.

Handikappolitik
Kunstakademiets Billedkunstskoler bestræber sig på at imødekomme alle. Mennesker med funktionsnedsættelse og psykisk handicap kan søge om optagelse på akademiets uddannelse. 
De fleste aktiviteter på Det Kongelige Danske Kunstakademi foregår dog i ældre, fredede bygninger, der desværre ikke altid byder på adgangsforhold, der er velegnede for mennesker med handicap; eksempelvis kørestolsbrugere.

Derfor er det vigtigt, at studerende med handicap, der søger optagelse på Det Kongelige Danske Kunstakademi, gør os opmærksomme på herpå, således at vi kan tage de nødvendige hensyn ved studiestart og under tilrettelæggelsen af undervisningsaktiviteterne i øvrigt.

Fuldførelsestid, fuldførelsesfrekvens, frafald
Denne opgørelse er bl.a. udarbejdet i medfør af §2, stk. 1, litra 4 i LBK nr. 810 af 20. juni 2018 om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v., hvor det fremgår at institutionens skal offentliggøre oplysninger om fuldførelsestid, fuldførelsesfrekvens, frafald samt overgangsfrekvens til anden uddannelse og overgangsfrekvens til beskæftigelse på hjemmesiden. Det er dog ikke muligt for at indhente oplsyninger om overgangsfrekvens til anden uddannelse, da dette ikke opgøres i centrale databaser.

Du kan se uddannelsesstatistikken her.