Søg

Administration og drift

Helene Langager

Administrationschef

Administrationschefen har med reference til Rektor det overordnede ansvar for institutionens administration og udgør sammen med Rektor, Prorektor og Kunsthalsdirektøren institutionens øverste ledelse.
Administrationschefen har desuden det overordnede personaleansvar for alle teknisk-administrative medarbejdere i sekretariat, studieadministration og driftenhed. Blandt administrationschefens hovedopgaver kan nævnes: økonomistyring, resultatkontrakt og årsrapportering, løn- og personale administration, juridiske sager og bygningsdrift.

E-mail

Telefon

+45 2011 3136

Sekretariat

​Louise Schønau

HR og organisationsudvikling

Ansvarlig for HR-området, jura samt organisationsudvikling. Sekretær for Samarbejdsudvalget.

E-mail

Telefon

+45 3374 4689

Anne Sckotz

Ledelsessekretær

Servicerer Rektor og administrationschef gennem mødeforplejning samt ledelsesstøtte til administrative opgaver, herunder kalenderstyring. Er endvidere journalansvarlig, forestår Inventarkontrol og legathåndtering samt bistår ved rekruttering af nye medarbejdere.

E-mail

Telefon

+45 3374 4611

Berit Storm Frøding

Økonomicontroller

Budget- og controlleransvarlig samt arbejde med HR, løn og økonomi.

E-mail

Telefon

+45 3374 4605

Bente Hermann

Økonomimedarbejder

HR- og lønmedarbejder samt ansvarlig for kreditor- og debitorbogholderi.

E-mail

Telefon

+45 3374 4609

Lea Kyndrup

Kommunikations- og projektansvarlig

Ansvarlig for Billedkunstskolernes interne og eksterne kommunikation samt for koordinering af arrangementer som Rundgang, Afgang og redaktion af årbog.

E-mail

Telefon

+45 3374 4616

Sofie Lidbjerg

Studieadministrativ medarbejder

Ansvarlig for Statens Uddannelsesstøtte, udveksling, orlov, studienævn, akkreditering. Sekretær for Aftagerpanelet.
 

E-mail

,

Telefon

+45 3374 4610

Anders Worsaae

Studieadministrativ medarbejder

Ansvarlig for optagelse, Statens Uddannelsesstøtte, dimittendundersøgelse, internationale projekter, opgaver i regi af Institut for Kunst, Skrift og Forskning

E-mail

Telefon

+45 3374 4624

Susan Kristensen

Studiesekretær

Studiesekretær for Bacheloruddannelsen og Institut for Kunst, Skrift og Forskning med ansvar for de administrative opgaver i forbindelse med undervisningens tilrettelæggelse og afvikling.

E-mail

Telefon

+45 3374 4619

Lena Rodgers

Studiesekretær

Studiesekretær for MFA-uddannelsen med ansvar for de administrative opgaver i forbindelse med undervisningens tilrettelæggelse og afvikling. Sekretær for Skolerådet.

E-mail

Telefon

+45 3374 4690

Julie Nordahl

Kontorelev

E-mail

Telefon

+45 3374 4617

IT

Kim Ernest

It-chef

E-mail

Telefon

+45 3374 4666

Drift

(ledig)

Driftschef

Driftens primære opgaver kan opdeles i to kerneområder; adgangskontrol og bygningsdrift. Adgangskontrol dækker alt omkring alarmer, nøglekort, låse og nøgler. Bygningsdrift dækker løbende opgaver med tekniske installationer, gårdmandsopgaver samt mindre indvendige vedligeholdelsesopgaver.
Driften løser endvidere en lang række andre opgaver i forbindelse med optagelsen, Rundgang, ændringer af atelierpladser, interne flytninger og sommeroprydning.

E-mail

Telefon

+45 3374 4650

Allan Rene Meincke

Driftstekniker

E-mail

Telefon

+45 3374 4657

Brian Ravnholt Jepsen

Udstillingsteknisk koordinator og art-handler

 

E-mail

Telefon

+45 3374 4652

Karsten Juul Hovmand

Driftstekniker

E-mail

Telefon

+45 3374 4654

Mudzail Zejnel

Driftstekniker

E-mail

Telefon

+45 3374 4646

Phillip Sørensen

Driftstekniker

E-mail

Telefon

+45 3374 4658

Sevdet Jumerovski

Driftstekniker

E-mail

Telefon

+45 3374 4622

Peter Gyrdahl

Aftenvagt

 

E-mail

Telefon

+45 3374 4653

Jan Bubandt Rasmussen

Weekendvagt og afløser

E-mail

Telefon

+45 3374 4655

Erik Ravn Hermansen

Weekendvagt og afløser

E-mail

Aneta Seger

Rengøringsassistent

E-mail

Telefon

+45 3374 4670

Mihaela Ionescu

Rengøringsassistent

E-mail

Telefon

+45 3374 4668

Fiona Kiwanuka

Rengøringsassistent

E-mail

Telefon

+45 3374 4667