Søg

Rektorat

Rektoratet er Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler
og Kunsthal Charlottenborgs øverste ledelse

Sanne Kofod Olsen

Rektor

 
 

E-mail

Telefon

+45 3374 4601

Martin Erik Andersen

Prorektor

E-mail

Telefon

+45 3374 4640