Søg

Billedhuggerskolen Charlottenborg

Skulptur

Skulptur er et krydsfelt mellem gøren og tænken. Et krydsfelt, hvor regelsættene både historisk og materielt konstant må genforhandles. Skulptur er ikke et fast formelt eller æstetisk objekt, der ukritisk kan finjusteres fremad, men må være en spørgen ind til egen grundsubstans og berettigelse.

Det grundvilkår, at skulpturen fylder noget og tager en plads i rummet, at der ikke kan stå et menneske, hvor der står en skulptur, sætter skulpturen i en kontant udveksling med det fælles og magten. Eller, om man vil, med offentlighed, socialitet og repræsentation.

Billedhuggerskolen Charlottenborg er en historisk tung skole. Karakteriseret ved stedets særegne blandingskarakter af værksted og traditionsrum. De fysiske rammer er oplagte til praksisdiskussion, og det historiske kontinuitetsrum fra Bertel Thorvaldsen til i dag indskriver enhver aktør i en udfordring.

Skolens primære afsæt vil dog være en kunstforståelse, der ligger i forlængelse af de åbninger, opløsninger og udbygninger, som udviklede sig internationalt fra 1960’erne og frem.
 

Undervisningen

Undervisningens primære mål er at styrke og intensivere det kunstneriske mulighedsfelt omkring det skulpturelt rumlige. At styrke eksperimentet, radikaliteten og intensiteten i de studerendes fortolkninger af relationerne mellem materialitet, tænkning, socialitet og værk.

Den enkelte studerendes individuelle, værknære praksis vejer tungest og er kunstakademiets råstof, som derfor respekteres. Etableringen af en billedkunstnerisk praksis kan være en kompliceret og eksistentiel udfordring.

Samtidig er det et faktum, at den studerende selv vælger at definere sit projekt i en uddannelsessituation. Derfor er det et krav, at praksissen kan aflæses, diskuteres og viderebringes i en form, som muliggør refleksion for skolen som helhed.

I billedkunstnerisk forstand er det pædagogiske forbundet med de sider af det værkmæssige, som handler om viljen til at videregive og formidle indsigt. En forståelse af at billedkunst ikke kun er et subjektivt æstetisk projekt men i høj grad også et fællesmenneskeligt udvekslingsfelt. Åbningen ud til et større socialt og kunstfagligt rum, både lokalt og internationalt, vil derfor være et konstant nærværende perspektiv for de studerende.
 
Det er de studerendes eget selvstændige arbejde, som står helt centralt på skolen. Men vi forsøger også løbende at understøtte kollektiv kunstnerisk tænkning og praksis. Skolen har et særligt format, ”Praksisrelateret Undervisning”, der udfolder sig som kollektive udstillingssituationer med eksterne samarbejdspartnere. Billedhuggerskolen samarbejder bl.a. med:

Disse samarbejder åbner et bredspektret mulighedsrum for at de studerende i praksis afprøver deres værkers kunstneriske potentiale i bredere sociale og kunstfaglige rum. Samt at de får et kollektivt / individuelt selvorganiserende indblik i receptionen og formidlingen af deres arbejde.
 
Det værk- og praksisdiskuterende forum er desuden centralt på afdelingen. Både lokalt på afdelingens værksteder, under workshops med gæster, i de studerenes atelier og forsøgsvis i dialog med borgere og brugere udenfor institutionen. Fx i form af åbne talks på Buepladsen i Ballerup om de studerendes arbejder.

Den levende, verbale diskussion i forbindelse med et fysisk tilstedeværende skulpturelt objekt er en særegen situation, hvor der etableres nuanceringer og perspektiveringer. Her er det en fælles udfordring at etablere et diskussionsforum, hvor alle udsagn, uanset deres teoretiske konsistens, tages alvorligt. Ambitionen er at følge den kunstneriske intention helt til dørs.
 
Undervisningen foregår primært på dansk.

Martin Erik Andersen

Professor

Professor Martin Erik Andersen (f. 1964) er uddannet fra Kunstakademiets Billedkunstskoler og El Fonuun-Gamila, Cairo.

Repræsenteret i samlingerne på SMK (Statens Museum for Kunst), Arken, Horsens Kunstmuseum, Holstebro Kunstmuseum. Udstillinger solo 2015: Gl. Holtegaard For Octavians triumf - Slumbarok , Horsens Kunstmuseum Don’t cry a diamond.  Gallerier: Galleri Susanne Ottesen København, Croy Nielsen Berlin, John Marchant Gallery London, Galleri Riis Oslo & Stockholm.

Andersen har desuden skabt en lang række udsmykninger og installationer i det offentlige rum.

E-mail

Telefon

+45 3374 4640

Link

martinerikandersen.dk

Malene Bang

Værkstedsassistent

Malene Bang (f.1978) er uddannet fra Det Kgl. Kunstakademi og har stor erfaring indenfor snedkerfaget, udstillingsopbygning og som assistent for diverse kunstnere.

I sin egen praksis arbejder Bang med skulptur, video, tegning og installation. Sideløbende har Bang i samarbejde med billedkunstneren Katja Løgstrup-Hansen udstillet på blandt andet Brandts, Nikolaj Kunsthal og Møstings Hus.

Bang står for den daglige drift af billedhuggerskolens værksted. Herunder vejledning og undervisning af de studerende i brug af diverse maskiner, værktøj og materialer. Bang står endvidere for arbejdsmiljøforhold og sikkerhed.

E-mail

Telefon

+45 3374 4687