Søg

Udvekslingsophold i udlandet

Billedkunstskolerne opfordrer sine studerende til at søge udveksling. Det er en god måde at få et indblik i den internationale kunstverden og kan samtidig give nye perspektiver på egen kunstproduktion og akademiet herhjemme

Vejledning til studerende på Billedkunstskolerne

Du kan søge udveksling på BFA’s 4 og 5 semester samt MFA’s 2, 3, 4 og 5 semester.
Det ideelle er at søge ud et år, men du kan søge om udveksling i 3-12 måneder.
 
Det er vigtigt at lave grundig research, når du skal vælge destination. Denne research er grundlæggende, idet du selv har ansvaret for at tage kontakt til den skole, du ønsker ophold på, arrangere evt. besøg, overholde deadlines, søge fondsstøttemidler, bolig osv.
 
Vi anbefaler, at du begynder at søge fondsstøttemidler i god tid inden udvekslingens start.

Du kan søge information på Gribverden.dk, der tilbyder viden og inspiration til, hvordan man gør, hvis man ønsker et uddannelsesophold i udlandet.
 
Studievejledningen har desuden en erfaringsmappe, der indeholder tips og vigtige informationer fra andre studerende, der har været på udveksling. Informationer som ofte ikke er tilgængelige på skolernes hjemmesider.

Studieadministrationen står for den officielle kontakt mellem skolerne. Herunder samarbejdet med KUNO og Erasmus samt særaftaler.
 
Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål nedenfor, kan du skrive til os på: 

KUNO

Billedkunstskolerne er medlem af KUNO - et nordisk-baltisk netværk af kunstuddannelsesinstitutioner. Midlerne bevilges af Nordisk Ministerråd gennem Nordplus programmet og Kuno aktiviteter er reguleret af THE KUNO COLLABORATION AGREEMENT

KUNO yder støtte til studentermobilitet, lærermobilitet samt udvikling af samarbejdsprojekter. Der kan desuden søges støtte til at dække rejseomkostninger. Ansøgningsskema fås hos Billedkunstskolernes studieadministration. Der ydes et rejsebidrag samt et stipendium for hver måned, opholdet varer. SU kan desuden tages med (husk at give besked om udlandsophold på www.su.dk).

KUNO prioriterer også deltagelse i kortere kurser gennem såkaldt Express Mobility. Også her anvendes et særligt ansøgningsskema. Disse kurser slås løbende op på KUNOs hjemmeside, og da der kun er enkelte pladser hver gang, rådes du til med jævne mellemrum at holde øje med denne side. Lærermobilitet kan ligeledes arrangeres løbende. Læs mere her

Erasmus

Studerende på Billedkunstskolerne har efter to års studier mulighed for at studere 3-12 måneder i et andet europæisk land med støtte fra EU’s Erasmus-program. Desuden er der mulighed for at få støtte til deltagelse i sprogkursus i mindre talte europæiske sprog.
Et Erasmus+ -stipendium udgør ca. 250,- euro pr. måned. SU kan desuden tages med (husk at give besked om udlandsophold på www.su.dk).

Du skal selv tage kontakt til den skole, du ønsker at blive udvekslet til. Herunder til den internationale koordinator på det pågældende studie. Det er ligeledes vigtigt, at du orienterer dig grundigt om institutionens regler for optagelse m.m.

ERASMUS+CHARTER 2014-2020

Forud for et Erasmus-studieophold indgås en aftale mellem hjem- og værtsinstitution og den studerende om indholdet af studieopholdet. F.eks. deltagelse i bestemt undervisning, en såkaldt Learning Agreement, der også fastsætter, hvor meget merit du som studerende får for et gennemført ophold. Ved afslutningen af studieopholdet vil du få en udskrift af karakterbogen (Transcript of Records).
Endelig skal du efter studieopholdet give elektronisk tilbagemelding til Billedkunstskolerne og Erasmus systemet.

ERASMUS POLICY STATEMENT november 2014

Erasmus+ programmet omfatter alle EU-lande, EØS-landene og ansøgerlandet Tyrkiet. Erasmusstøtte er afhængig af, om Billedkunstskolerne og den valgte værtsinstitution har indgået en gensidig aftale om at samarbejde om aktiviteter som studenter- og lærermobilitet.

Kontakt Billedkunstskolernes studieadministration og hør, om der eksisterer en Erasmus+ aftale med den institution, du gerne vil udveksles til. Hvis der ikke allerede foreligger en aftale, kan vi lave en sådan.