Søg S

Praktisk Info

Her kan du læse om forskningsstøtte og ansøgningsprocedurer, hvis du ønsker at blive forsker ved Institut for Kunst, Skrift og Forskning

Forskningsstøtte og ansøgningsprocedurer
Billedkunstskolerne kan ansøge om forskningsstøtte fra eksterne fonde og offentlige puljer til primært forskning inden for Kunstnerisk udviklingsvirksomhed og forskning gennemført i samarbejde med et af landets universiteter og som oftest Københavns Universitet, Institut for Kunst og Kulturvidenskab.

Kunstnerisk udviklingsvirksomhed støttes af Kulturministeriets pulje til kunstnerisk udviklingsvirksomhed. Det er udelukkende ansatte på de kreative uddannelser under Kulturministeriet, der kan ansøge puljen, og der lægges blandt andet vægt på projektets integrering i undervisningen på institutionen.

Støtte til ph.d.- og postdoc-forskning samt andre korterevarende forskningsprojekter på Billedkunstskolerne opnås ved at ansøge private og offentlige fonde. Den studerende ansøger selv og skal indhente husningstilsagn hos Billedkunstskolerne. Ansøgningsfrister og procedurer for opnåelse af husningstilsagn offentliggøres løbende på Billedkunstskolernes hjemmeside.

Institut for Kunst, Skrift og Forskning (IKSF) huser forskellige typer forskning: Kunstnerisk og kuratorisk forskning, samt kunsthistorisk forskning, som relaterer sig til en kunstnerisk praksis eller til Billedkunstskolernes historie.
 
Ph.d.
En ph.d. omfatter tre praktiske forhold: Husning, indskrivning og finansiering.
 
Husning betegner de fysiske rammer – dvs. det sted du har din dagligdag med kontor i et kunstnerisk, akademisk og fagligt miljø og med f.eks. undervisning som en del af det faglige arbejde. Når du skriver ph.d. hos IKSF, er Billedkunstskolerne husningsinstitution.
 
Indskrivning sker hos den institution, der er ansvarlig for det forskningsmæssige indhold af din ph.d.-uddannelse. Der er her, din primære vejleder sidder, og det er denne institution, der stiller kravene til indhold og produktion af din forskning. Det er også denne institution, der er gradsgivende. Disse rammer stilles altså ikke af Billedkunstskolerne, men skal findes på det gradsgivende universitet, f.eks. KU, AU, CBS eller andre, som også vurderer, om du er kvalificeret uddannelsesmæssigt til at ansøge om et ph.d.-stipendie.
 
Billedkunstskolerne uddeler ikke stipendier, så finansiering skal findes i form af stipendier fra eksterne partnere, f.eks. fra fonde som Novo Nordisk Fonden. Disse vil typisk stille en række yderligere krav til ansøgning, ph.d.-forløb og vidensproduktion, så det er vigtigt også at gøre sig bekendt med dem.
 
Prækvalifikationsrunde
Ønsker du husning hos IKSF, skal du indsende et kort abstract. Abstractet skal beskrive projektets indhold, dets relevans og hvordan du vil gå til emnet forskningsmæssigt. Abstractet skal være på engelsk. Du skal desuden medsende CV, eksamensbeviser for bachelor- og kandidatgrader, studieplan og evt. publikationsliste samt angive, hvilket universitet, du ønsker at blive indskrevet på.
 
Billedkunstskolerne vurderer de enkelte ansøgninger og giver enten afslag eller husnings-tilsagn til ansøger.

Ansøgningsfristen for husning med start 1. september 2020 eller 1. februar 2021: 26. november 2019, kl. 23.59.
Abstractet med bilag sendes til
 
Udvælgelsesrunde
Ansøgere, der har fået husningstilsagn, skal søge om indskrivning ved et universitet, efter alle det pågældende universitets regler om aflevering af projektbeskrivelse, tidsfrister mv. Ansøgere, der ikke får afslag, vil modtage et tilsagn om indskrivning fra det pågældende universitet. Billedkunstskolerne deltager ikke i denne del af processen.
 
Stipendiesøgning
Ansøgere der har fået tilsagn om indskrivning ved et universitet kan søge om et stipendie hos eksterne fonde efter deres regler om aflevering af projektbeskrivelse, tidsfrister mv.

Dette stipendie skal dække lønnen under alle tre år af ph.d-studiet samt andre udgifter forbundet med forskningen, såsom administrationsbidrag mm, hvorfor ph.d.-ansøgere efter at have fået husningstilsagn af Billedkunstskolerne skal udarbejde et budget til godkendelse hos IKSF inden aflevering af ph.d.-ansøgningen til den eksterne fond. Så snart man har fået stipendiet, skal man kontakte Billedkunstskolerne på med henblik på planlægning og opstart.

Startdato kan være henholdsvis 1. september eller 1. februar.
 
Generelt
Bemærk at en ansøger ideelt set er i sparring med sin potentielle ph.d.-vejleder allerede inden prækvalifikationsrunden og at mange ansøgere bruger 1-2 år på at formulere deres forskningsprojekt og skrive deres ansøgning.

Fonde stiller deres egne kriterier for, hvilken type projekter, der kan modtage et stipendie. Selvom stipendiesøgning er det sidste trin i ansøgningsprocessen, bør man allerede før prækvalifikationsrunden spore sig ind på, hvilket stipendie man ønsker at søge.
 

Tilbud
Billedkunstskolerne afholder et seminar om den gode ansøgningsproces 
Mandag d. 21 oktober 2019 fra kl 13 - 16 

Program:
13 - 14: Generel introduktion til ph.d./ postdoc - ansøgningsprocess
14.15 - 16: Ansøgningsworkshop.

Seminaret foregår på Institut for Kunst, Skrift og Forskning, Peder Skrams Gade 2, Opgang G 4 sal.
For at deltage i seminaret skal du skrive én sides abstract. 
 
Deltagelse i seminaret kræver tilmelding og indsendelse af abstract til Anne-Sophie Meisner:  
 
Novo Nordisk Fonden afholder årligt et kunstfagligt inspirationsmøde, med bl.a. oplæg om støttemuligheder, samt oplæg fra tidligere modtagere af støtte. Du kan læse mere her: https://novonordiskfonden.dk/da/grants/mads-oevlisen-ph-d-stipendier-i-kunsthistorisk-og-praksisbaseret-forskning-2020/

Postdoc og korterevarende forskningsprojekter
Postdoc og korterevarende forskningsprojekter er for forskere, der allerede har opnået en ph.d.-grad, og som ønsker at fortsætte med at forske.
Forskning og fagligt arbejde foregår i regi af Billedkunstskolerne, Institut for Kunst, Skrift og Forskning, og finansiering skal søges eksternt, f.eks. hos Ny Carlsbergfondet eller Novo Nordisk Fonden.

Billedkunstskolernes ansøgningsfrist for ansøgninger om husning af postdoc er d. 26. november 2019, kl. 23.59 for ansøgere, som ønsker at søge finansiering ved Novo Nordisk Fonden i januar 2020.
Send din ansøgning til

I din ansøgning skal du indsende et kort abstract på én side. Abstractet skal beskrive projektets indhold, dets relevans og hvordan du vil gå til emnet forskningsmæssigt. Abstractet skal være på engelsk. Du skal desuden medsende CV, ph.d.-bedømmelse, studieplan og eventuelt publikationsliste. 

Du kan læse mere om Institut for Kunst, Skrift og Forskning her.