Søg S

Procedure for ansøgning om ph.d. og postdoc-projekter på Kunstakademiet

Husningstilsagn – første skridt

Ønsker man at søge en ph.d.-stilling, finansieret af NNF, skal man indhente et husningstilsagn hos Kunstakademiet, før der søges om finansiering. Et husningstilsagn betyder, at Kunstakademiet efter en faglig vurdering godkender et forskningsprojekt som fagligt solidt og relevant. Med husningstilsagnet bekræfter Kunstakademiet, at ph.d.-kandidaten kan ansættes på institutionen, at vi tilbyder et kontor/studio og at kandidaten, hvis der gives finansiering, skal bistå med undervisning som en del af det faglige arbejde.
 
Ansøgningen skal indeholde 1-2 siders projektbeskrivelse, 1 sides CV, 1 sides publikationsliste og eventuelt 3 siders visuelt portfolio (1 normal tekstside består af 2400 anslag inklusiv mellemrum). Derudover skal ansøgeren vedlægge relevante uddannelsesbeviser. Det understreges, at ansøgere ikke bør overskride disse side-begrænsninger. Ansøgninger, der overskrider disse sideantal, vil ikke blive taget i betragtning. Ansøgeren skal også angive, hvilket universitet, man ønsker at blive indskrevet på og hvem man evt. ønsker tilknyttet som vejleder. Hvis man ønsker at blive indskrevet på Københavns Universitet skal man udfylde og vedlægge følgende formular: Download formular fra Københavns Universitet
 
Kunstakademiet lægger vægt på, at ansøgere til et praksis-baseret kunstnerisk ph.d.-projekt har en MFA i kunstnerisk praksis/fri-kunst/studio praksis/visuel kunst eller lign. fra et kunstakademi, kunstuniversitet eller tilsvarende. Kandidater med anden baggrund er meget velkomne til at søge om kuratoriske eller kunsthistoriske stipendier.
 
Vi gør opmærksom på, at vi lægger til grund for husningstilsagn, at ph.d-kandidaten under forløbet er aktivt til stede på Kunstakademiet og bidrager til opbygningen af institutionens forskningsmiljø, dog undtaget perioder hvor der er relevante forskningsrejser og udlandsophold. Ansøgere som ikke er EU-borgere bør undersøge relevante skatte- og arbejdsforhold, før de begynder ansøgningsprocessen, da vi kun i begrænset omfang kan vejlede omkring dette.
 
Sidste år modtog Kunstakademiet godt 40 ansøgninger til praksisbaserede ph.d.-projekter, og der blev givet husningstilsagn til 8 projekter. Antallet af ansøgere har over de senere år været stigende, og Kunstakademiet forventer at give husningstilsagn til 5 projekter i den kommende ansøgningsrunde. Det vil desværre ikke være muligt for Kunstakademiet at levere uddybende svar, hvis en ansøger ikke gives husningstilsagn.
 
Med et husningstilsagn er det nu muligt for kandidaten at søge om forhåndsgodkendelse på et universitet.
 
 
Forhåndsgodkendelse på universitet – andet skridt

Kunstakademiet kan ikke kan tildele en ph.d.-grad og samarbejder derfor med de danske universiteter. Det betyder, at ph.d.-kandidaten ansættes på Kunstakademiet, men indskrives på universitet og at undervisning og andet arbejde i forbindelse med projektet tilrettelægges i samarbejde mellem de to institutioner. Vi samarbejder primært med Institut for Kunst og Kulturvidenskab på Københavns Universitet og Institut for Kommunikation og Kultur ved Aarhus Universitet, men er interesserede i alle samarbejder, som den enkelte ansøgning lægger op til.
 
Efter en kandidat har fået husningstilsagn på Kunstakademiet skal denne nu forhåndsgodkendes på det relevante universitet. Kunstakademiet står for at sende de kandidater, der har fået husningstilsagn, videre til Københavns Universitet (hvis dette er samarbejdsuniversitetet). Her gennemgår universitets eget faglige organ ansøgningen og vurderer, om den er fagligt tilfredsstillende. Hvis universitetet vurderer, at ansøgningen er tilfredsstillende, får kandidaten en forhåndsgodkendelse af universitetet. Københavns Universitet gør opmærksom på, at kandidater, der har modtaget en specialekarakter på under 7, ikke kan komme i betragtning til et ph.d.-forløb. Dette gælder ikke for Kunstakademiets kandidater, da der på Kunstakademiet ikke gives karakter.
 
Med husningstilsagnet og forhåndsgodkendelsen er det nu muligt for kandidaten at søge den endelige finansiering hos NNF.
 
 
Finansiering – tredje skridt

De kandidater, der har opnået både husningstilsagn og forhåndsgodkendelse, indgår nu i en faglig sparring med Kunstakademiet. Kunstakademiet tilbyder en dybdegående samtale om ansøgningen – dens styrker og svagheder – for at få projektets potentialer bedst muligt fremskrevet og formidlet før endelig indsendelse. Efter denne sparring er overstået, er det den enkelte kandidats eget ansvar at sende den endelige ansøgning til NNF. Herefter går ansøgningen til NNFs fagudvalg, der vurderer, hvilke projekter, der opnår finansiering. Kunstakademiet har derfor ikke indflydelse på den endelige udvælgelse. Den eller de succesfulde kandidater, der opnår finansiering af NNF, bliver herefter ansat på Kunstakademiet.
 
 
Procedure for ansøgning om postdoc
 
Ansøgere til postdoc-stipendier kan se bort fra andet skridt i ovenstående gennemgang, da postdocs ikke kræver samarbejde med et gradsgivende universitet. I stedet skal postdoc-ansøgere blot vedlægge deres ph.d.-bevis, når de ansøger om husningstilsagn hos Kunstakademiet. Ansøgningen skal indsendes på samme link som ph.d.-ansøgerne og ansøgningen skal indeholde 1-2 siders abstract, 1 sides CV samt publikationsliste og eventuelt visuelt portfolio (maksimum 3 sider) (1 normal tekstside består af 2400 anslag inklusiv mellemrum). Derudover skal ansøgeren vedlægge relevante uddannelsesbeviser. Som ved ph.d.-ansøgere vurderer Kunstakademiet, hvorvidt der kan udstedes husningstilsagn til postdoc-ansøgere. Hvis der gives husningstilsagn indgår kandidaten i en faglig sparring med Kunstakademiet. Efter denne står kandidaten selv for endelig indsendelse til NNF.