Søg
Nyhed

Generøse forskningsbevillinger til Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler: Ed Atkins bliver gæsteprofessor

En række forskere og billedkunstnere, herunder den internationalt anerkendte kunstner Ed Atkins, påbegynder i løbet af 2018 forskningsprojekter på Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler som et resultat af bevillinger fra blandt andre Novo Nordisk Fonden og Kulturministeriets KUV-pulje.

Ed Atkins bliver gæsteprofessor

Kunstakademiets Billedkunstskoler modtager Novo Nordisk Fondens nye bevilling til et 1-årigt gæsteprofessorat. Professor Henriette Heise har inviteret den britiske kunstner Ed Atkins til at være gæsteprofessor i skoleåret 2018/19 med forskningsprojektet Mortality and experience in contemporary digital representation. Ed Atkins har en markant international karriere bag sig og har flere gange udstillet i dansk sammenhæng, blandt andet med den kritikerroste soloudstilling Safe Conduct på Statens Museum for Kunst i 2016.
 
”Med gæsteprofessoratet til Ed Atkins kan vi på Kunstakademiet prioritere et område, som vi ellers ikke har kunnet fokusere på af økonomiske årsager, nemlig det digitale felt,” siger Henriette Heise.
 
Ed Atkins kommer til at forske og undervise på Kunstakademiets Billedkunstskoler – og tale med de studerende om, hvad det vil sige at bruge det digitale i deres kunstneriske praksis.
Henriette Heise understreger, at den stadige digitalisering af samfundet har betydning for de studerendes arbejde.
 
”De fleste af kunstakademiets studerende er hele livet blevet defineret af internettet, digital video, computere og smartphones – og de udvikler praksisser, der ofte og på hver deres måde er bestemt af dette digitale vilkår.”
 
Ed Atkins adresserer med stor indsigt de digitale mediers udvikling og betydning i vores tilværelse og samfund. Han arbejder med CGI (computergenerede billeder) og den digitale bearbejdning og mediering af det, vi kender som organisk og oprindeligt materiale. Atkins vil bidrage til at kvalificere de studerendes overvejelser i forhold til det digitale felt, og han kommer til København med en internationalt funderet praksis og med nye perspektiver på undervisning og forskning inden for det billedkunstneriske fagområde.
 

Tre nye ph.d-studerende og forskningsprojekt om kvindelige modernister

Billedkunstskolerne tager imod tre nye ph.d.-studerende, som har opnået støtte til deres ph.d.-projekter fra Novo Nordisk Fonden. David Hilmer Rex har fået støtte til projektet Artistic practice and systems change, Honey Biba Beckerlee til projektet Digital Matters og Christian Danielewitz til projektet Hidden Flow: The Production of Invisible Territories in the Age of Digital Visibility.
 
David Hilmer Rex’s ph.d.-projekt har til formål at realisere en række nye aktiviteter og projekter i relation til Primer, en platform for kunstnerisk og organisatorisk udvikling, der fungerer inden for rammerne af bioteknologiselskabet Aquaporin. Målet er at konsolidere den kunstnerisk baserede forsknings- og udviklingsafdeling Primer, der på én gang er integreret i og autonom fra virksomheden Aquaporin. Projektet støttes af Novo Nordisk Fonden og forgår i samarbejde med Aarhus Universitet.
 
Honey Biba Beckerlee’s ph.d-projekt har som mål at udvikle en teoretisk og praktisk ramme for en posthuman, digitalt sensibel kunstpraksis inden for forskningsområdet posthuman æstetik. Projektet ønsker at genforhandle opfattelsen af immaterialitet i cyberspace og det digitale, samt definitioner af liv og ikke-liv. Projektet er støttet af Novo Nordisk Fonden og foregår i samarbejde med Aarhus Universitet.
 
Christian Danielewitz’s ph.d-projekt undersøger forholdet mellem den materielle produktion af vor tids medieteknologi på den ene side og på den anden side de sociale og miljømæssige ødelæggelser, som vores teknologi-produktion forårsager. Projektet er støttet af Novo Nordisk Fonden og foregår i samarbejde med Københavns Universitet.
 
Hanne Abildgård modtager desuden en bevilling fra Augustinus Fonden til forskningsprojektet Kvindelige modernisters strategier og muligheder i Danmark ca. 1910-1940 – som bog og udstilling.
 

KUV-støtte til fire kunstneriske forskningsprojekter

Endelig modtog fire forskere og billedkunstnere tidligere på året støtte fra Kulturministeriets pulje til Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed (KUV). Det drejer sig om følgende:
 
Jenny Gräf Sheppards projekt Sounding Bodies – Resonance in and between Bodies. Projektet har fået støtte til dets første fase: ‘Developing tools and methods for exploring the body as an apparatus for sound’. Jenny Gräf Sheppard er ansat som lektor på Laboratoriet for lyd på Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler.
 
Christina Marie Jespersens projekt Bog, Værk og Materialitet. Projektet vil undersøge, hvordan kunstnerbogen kan skabe nye betydningsrum mellem tekst, billede, materialitet, format og objekt. Jespersen er ansat på Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler som redaktør ved Billedkunstskolernes Forlag.
 
Malene Bangs projekt Bæredygtige materialer og materialesprog. Projektet resulterer i et online materialebibliotek for bæredygtige plast- og biomasser til støbning af skulpturer og objekter på Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Biblioteket skal kunne benyttes af de studerende og det kunstfaglige personale til at udvikle viden inden for miljørigtig og bæredygtig materialebrug. Malene Bang er ansat på Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler som værkstedsassistent på Billedhuggerskolen Charlottenborg.
 
Anu Ramdas’ projekt Grafén – Medie og Mineral. Forskningsprojektet har fået støtte til sin anden og afsluttende fase. Anu Ramdas er ud over sit forskningsarbejde ansat som værkstedsassistent på Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskolers Laboratorie for Fotografi.
 

Fakta om KUV og forskning på Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV) er et kunstnerisk forskningsbegreb, der fokuserer på kunstpraksis som vidensproducerende handling. I kunstværket frembringes ny viden fra materialiteten samt fra den tekniske og teoretiske viden, der danner udgangspunkt for værket. Kunstnerisk udviklingsvirksomhed er en vigtig del af videngrundlaget i den billedkunstneriske uddannelse og et væsentligt fundament for Billedkunstskolernes metode, pædagogik, kunstnerisk praksis og videreudvikling af kompetencer og færdigheder på de forskellige kunstneriske fagområder. Professorer og lektorer på Billedkunstskolerne er som en del af deres ansættelse forpligtede til at udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed, og der samarbejdes på tværs af skolerne og laboratorierne om særlige projekter i kunstnerisk udviklingsvirksomhed.

Den videnskabelige forskning på Billedkunstskolerne udføres af ph.d.-studerende, postdoc’er, forskningsmedarbejdere og lederen på Institut for Kunst, Skrift og Forskning. De ph.d.-studerendes forskning foregår altid i samarbejde med et universitet, hvor de også er indskrevet. Forskningen kan udføres af såvel kunstnere som akademikere og er mestendels finansieret af eksterne forskningsmidler. Forskningsprojekter initieres ofte i samarbejde med andre forskningsinstitutioner og skal have relevans for billedkunstuddannelsen.

Institut for Kunst, Skrift og Forskning koordinerer Billedkunstskolernes samlede videnskabelige og kunstneriske forskningsaktiviteter, huser ph.d.-studerende og forskningsmedarbejdere og udbyder undervisningsforløb i aktuelle forskningsprojekter.

For spørgsmål kontakt venligst kommunikationsansvarlig Lea Kyndrup, tlf. +45 33 37 46 16,