Søg
Arrangement

Hæderslegat til lektor i keramik

Tillykke til kunstner Karen Harsbo, som har modtaget Anne Marie Telmányi født Carl-Nielsen’s Fonds hæderslegat til kvindelige kunstnere over 40 år.

Fondens bestyrelse, bestående af af billedkunstnerne Lise Seier Petersen og Mette Winckelmann og advokat Simon Krogh, begrunder valget af Karen Harsbo således:

“Karen Harsbos praksis omfatter både forskning, formidling og egne værker. Desuden er hendes signatur en del af adskillige tværfaglige projekter. Eksempelvis Mediated Matter; et forskningsprojekt, hvor en række af Det Kongelige Danske Kunstakademis professorer, lektorer, studerende og eksterne samarbejdspartnere i perioden 2014-2017 undersøgte samtidskunsten og 3D-teknologiens potentielle berøringsflader.

Karen Harsbos egen praksis er både unik og emmende af faglighed, poesi og en finurlig hjernes trang til vilde undersøgelser. Vi berøres slet og ret, når vi ser hendes keramiske værker, og de fylder os med lige dele undren og beundring, fascination og nysgerrighed. For sin samlede og enestående indsats i lerets tjeneste både som forsker, formidler og kunstner tildeles Karen Harsbo nu Anne Marie Telmányi, født Carl Nielsen Fondens Hæderslegat.”

Karen Harsbo er billedkunstner, keramiker og lektor på Det Kgl. Danske Kunstakademis Laboratorie for Keramik. Foruden undervisning inden for det keramiske område, deltager hun løbende i udstillinger og tværfaglige forskningsprojekter inden for formgivning og det digitale med udgangpunkt i bl.a. keramik og 3D-print.

Foruden Karen Harsbo, modtog også kunstnerne Margrethe Odgaard, Kirsten Astrup og Kerstin Bergendal hæderslegatet.