Søg
Nyhed

Institut for Kunst, Skrift og Forskning

Institut for Kunst, Skrift og Forskning er en teoretisk afdeling på Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler med undervisning og forskning i kunst, kunsthistorie og -teori.

Institut for Kunst, Skrift og Forskning fokuserer på undervisning og forskning. Instituttets undervisning i teori og kunsthistorie danner en rød tråd gennem hele Kunstakademiets BFA- og MFA-uddannelse. På BFA-uddannelsens første år følger de studerende et kursus i kunsthistorie. På andet år følger de et omfattende teoretisk kursus med en bred vifte af indbudte gæsteforelæsere. De to kurser danner grundlaget for de studerendes videre kunsthistoriske og teoretiske udvikling. Studerende på sidste år af deres BFA og samtlige MFA-studerende kan deltage i instituttets forskningsbaserede Open Practice-kurser og skrivekurser, som sigter efter at styrke de undersøgende og metodiske aspekter af den forskende kunstneriske praksis.

Instituttets beliggenhed blandt Kunstakademiets laboratorier, atelierer og auditorier - de centrale udfoldelsesrum for kunstnerisk praksis - afspejler en afgørende side ved instituttet: Her er den kunstneriske praksis udgangspunktet for al forskning og for den teoretiske, historiske og forskningsbaserede undervisning. Instituttet bygger nemlig på erkendelsen af, at kunstnerisk praksis og teori er hinandens gensidige forudsætninger og instituttets opgave er at styrke de teoretiske elementer i den kunstneriske praksis yderligere.

Alle de eksternt finansierede akademiske forskere, som kunstakademiet er vært for, er tilknyttet Institut for Kunst, Skrift og Forskning. I løbet af de seneste år har instituttet vokset sig til at omfatte et levende forskningsmiljø, der spænder over mange forskellige perioder, emner og fagområder, herunder både kunst, kunsthistorie og kunstteori. To til fire gange om året afholder instituttet master classes, der udvælges og arrangeres af instituttets forskere, der for det meste også forestår et Open Practice-kursus baseret på deres aktuelle forskning. De ph.d.-studerende har adgang til et delt kontorfællesskab, der understøtter instituttets aktive forskningsmiljø, hvor mange forskellige interessefelter mødes på tværs af de enkelte forskningsprojekter.

Læs mere om Institut for Kunst, Skrift og Forskning her.