Søg
Nyhed

Kunstakademiet ønsker god sommer

På Kunsthal Charlottenborg kan du hen over sommeren opleve soloudstillingen Community of Parting af kunstner og kommende professor på Kunstakademiet Jane Jin Kaisen, samt gruppeudstillingen DIS presents: What do people do all day af kunstner med deltagelse af professor på Kunstakademiet Simon Dybbroe Møller. ​Kunstakademiet er sommerlukket i juli måned.

Jane Jin Kaisen: Community of Parting
I Kunsthal Charlottenborg store sydfløj kan du opleve den internationalt anerkendte kunstner Jane Jin Kaisens til en soloudstilling Community of Parting. Centralt i udstillingen, der er den hidtil mest omfattende af den koreansk-fødte danske kunstner, er Kaisens filmværk Community of Parting, der blev vist i Den Koreanske Pavillon som del af Venedig Biennalen sidste år.

Filmen er en montage af shamanistiske ritualer, naturscener, bylandskaber og arkivmateriale, der suppleres af poetiske voice-overs og vidnesbyrd. Selve optagelserne er skabt over en femårig periode, og Jane Jin Kaisen har filmet i både Nord- og Sydkorea, men også i Japan, Kina, Kazakhstan, USA og Tyskland. Værket er delvist selvbiografisk – kunstnerens baggrund som koreansk adopteret, på tærsklen mellem kulturer og familier, væves sammen med myter, ritualer og historiske begivenheder. Herfra trækkes forbindelser til et udvalg af tidligere værker fra de seneste ti år, hvor Kaisen udforsker emner som hukommelse, adskillelse, oversættelse og migration i krydsfeltet mellem personlige og kollektive historier.

Jane Jin Kaisen er netop blevet ansat som professor på Kunstakademiets Skole for Mediekunst, som hun skal lede sammen med den polske kunstner Agnieszka Polska. Læs om ansættelserne her.

--
DIS presents: What Do People Do All day
Kunstnerkollektivet DIS, der stod bag den seneste Berlin Biennale, viser i udstillingen DIS Presents: What Do Perople Do All Day et udvalg af spektakulære videoværker fra den nyudviklede videoplatform dis.art, såvel som filmiske miljøer og installationer, der stiller spørgsmål til samfundets fremtid og hvad vi mennesker gør i vores hverdag for at påvirke den. Filmene undersøger vores tilhørsforhold i en rodløs netværksbaseret verden; forstædernes indtog; kunstig intelligens; forholdet mellem teknologi, vision og magt, samt arbejdets fremtid.

Titlen ‘What Do People Do All Day?’ er hentet fra billedkunstner og professor på Kunstakademiet Simon Dybbroe Møllers bidrag til udstillingen. Dybbroe Møllers værk er en serie i tre dele, der tager afsæt i Richard Scarrys børnebog af samme navn fra 1968. Serien sammenstiller den idealistiske ”alle er arbejdere”-tankegang, som man fandt i Scarrys fiktive by, med teknokapitalismens nye virkelighed, hvor ”alt er arbejde”. Originalens tegninger af søde menneskeliggjorte dyr i færd med menneskelignende gøremål i deres myreflittige by udskiftes i Simon Dybbroe Møllers værk med virkelige, neurotiske mennesker, der forsøger at navigere i det 21. århundredes omskiftelige og kaotiske verden.

Simon Dybroe Møller tiltrådte som professor på Kunstakademiets Billedhuggerskole i efteråret 2019.

Læs mere om de to udstillinger på Kunsthal Charlottenborgs hjemmeside

I Kunstakademiets Juli-nyhedsbrev kan du læse mere om foråret på Kunstakademiet, der har budt på både nyansættelser, udstillinger og nye samarbejder