Søg
Nyhed

Kunstakademiet søger professor til Billedhuggerskolen

Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler søger en engageret og højt meriteret kunstner til et professorat ved Billedhuggerskolen med ansættelse 1. september 2019. 

Billedhuggerskolen er en MFA-afdeling på Kunstakademiet og udgør uddannelsens specialiserede program inden for billedhuggerkunst.

Billedhuggerskolen har fokus på kunstnerisk praksis i tre dimensioner. Kerneområdet er skulpturen, objektet, installationen og kunst i det offentlige rum. 
 
Undervisningen på Billedhuggerskolen centrerer sig om udviklingen af den individuelle studerendes kunstnerskab ved hjælp af studiesamtaler, gruppekritikker og teknisk vejledning. Skolen orienterer sig mod den samtidige kunsts forudsætninger. Dette sker ved besøg på udstillinger, møde med kunstnere, kuratorer og kritikere samt gennem studierejser, samarbejder og teoretisk refleksion. Derudover kommer der gæster til skolen, der holder foredrag og er i dialog med de studerende. 
Som professor for Billedhuggerskolen har du det overordnede ansvar for studieledelsen af programmet, kvalitetssikring af undervisningen samt ansvar for de studerendes kunstneriske udvikling gennem vejledning og undervisning. Professoren har den faglige ledelse og er ansvarlig for at tegne Billedhuggerskolens faglige profil, gerne i samarbejde med de studerende.

Professoren skal i samarbejde med rektor og de øvrige studieledere bidrage til strate-gisk udvikling af billedkunstskolernes profil, undervisningsform og overordnede mål. Professoren deltager i den fælles optagelse af nye studerende.

Læs det fulde stillingsopslag her