Søg
Udstilling

LAYS IN OUR HANDS SOMEONE ELSE’S HANDS

An exhibition containing collaborative work made by Hannah Brännström and Johan Ahlkvist

Ett porträtt av känslan av att en plats är oförmögen att vara platsen den är.
Det här är platsen vi önskar att vi var på, när den skrämmer oss.
Här tänker vi det vi inte vill tänka, hur vi har det.
Här är vi inte trygga utan rädda. Ligger i våra händer någon annans händer.
Vi är ingenting när vi inte ser varandra finns tillsammans. Vi tycker att det fungerar.
Objekten försäkrar oss om att vi är trygga här. Vi har det bra.

A portrait of the notion that a place is unable to be the place it is.
This is the place where we wish we were, when it discomforts us.
This is where we think what we don’t want to think, how it’s like.
Here we are not safe but afraid. Lays in our hands someone elses hands.
We are nothing when we can’t see each other exist together. We think it works.
The objects ensure us that we are safe here. We are fine.

Opening 20 Oct 18-22
21 & 22 Oct 12-16

Performance during opening night.

UDSTILLINGSSTEDET Q
Peder Skrams Gade 2, 1054 København

https://www.facebook.com/events/855233531310938/