Søg
Nyhed

Ny bestyrelse for Kunstakademiet

Kulturministeren har nu udpeget fire eksterne medlemmer af Kunstakademiets nye bestyrelse.

De fire, nye eksterne medlemmer af Kunstakademiets bestyrelse er:

  • Gitte Ørskou (Bestyrelsesleder) Direktør på Moderna Museet Stockholm
  • Trine Bille, Professor, Copenhagen Business School
  • Lilibeth Cuenca Rasmussen, Kunstner og professor på Kunstakademiet – Institut for samtidskunst, Bergen
  • Lars Bang Larsen, Leder af Art & research, Art Hub Copenhagen

"Vi har med de nyudnævnte medlemmer fået en fagligt stærk bestyrelse, og jeg ser frem til at begynde det arbejde, der skal styrke og udvikle Kunstakademiet fremover." siger Kunstakademiets rektor Lars Bent Petersen.

Bestyrelsen består ud over de fire eksterne medlemmer af tre internt valgte medlemmer:

  • Ihsan Saad Ihsan Tahir, Studerende 
  • Karen Harsbo, Lektor i keramik 
  • Anne Sckotz, Ledelsessekretær

Læs Kulturministeriets pressemeddelelse om de nye bestyrelser på de syv kunstneriske uddannelser her

Baggrund

Udvalget for reform og udvikling af de kunstneriske uddannelser kom i 2021 med en række anbefalinger til de statslige kunstneriske uddannelser, herunder indsættelsen af faglige bestyrelser på hver af de syv uddannelsesinstitutioner. Anbefalingerne kan læses her: 
https://kum.dk/fileadmin/_kum/5_Publikationer/2021/B21018_KUM-rapport-kunstneriske-uddannelser.pdf
 
Anbefalingerne mundede samme år ud i en bred politisk aftale mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne med det mål at styrke de kunstneriske uddannelser - blandt andet ved at indsætte bestyrelser. Hele aftalen kan læses her: https://kum.dk/aktuelt/nyheder/bred-aftale-skal-skabe-ro-om-de-kunstneriske-uddannelser.