Søg
Udstilling

Ny udstilling på udstillingsstedet Q

Kunstakademiets studerende inviterer til udstillingen Tværinstitutionel gruppeudstilling 2022 på udstillingsstedet Q

Udstillingens seks kunstnere studerer på henholdsvis Det Fynske Kunstakademi i Odense, Det Jyske Kunstakademi i Aarhus og Det Kongelige Danske Kunstakademi i København.

Udstillingsprojektet udspringer af et ønske om at mødes på tværs af årgange, institutioner og praksisser. 

Frem mod udstillingens åbning har de studerende haft løbende kontakt gennem møder og emails, og her fået indblik i hinandens arbejdsprocesser, overvejelser og erfaringer. 

De studerendes mål er, at denne udstilling ikke bliver en enkeltstående begivenhed, men snarere en invitation til fremadrettet dialog mellem landets tre kunstakademier i det omfang det er relevant for skolernes studerende.

De udstillende kunstnere er
 
Lulu Leika
Frej Volander
Naja Zethner
Sally Dalgaard
Victor Vejle
Erik Hjørnevik

Tid og sted
Fredag 4. Marts 17.00-21.00
Lørdag 5. Marts 12.00-17.00
Søndag 6. Marts 12.00-17.00

Udstillingsstedet Q
Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler
Peder Skrams Gade 2
Købenahvn K