Søg
Udstilling

Ovartaci & Galskabens kunst

Kunsthal Charlottenborg præsenterer den største og mest omfangsrige udstilling af den unikke kunstner, Ovartaci, uden for det psykiatriske hospital i Risskov ved Århus. Ovartaci er den væsentligste og mest betydningsfulde eksponent for det, man benævner Art Brut eller outsiderkunst i Danmark.

Med en stor og mangefacetteret produktion af over 1000 værker skabt over en godt halvtredsårig periode er værkkroppen hos Ovartaci så gedigen og overbevisende i sin form og indhold, at der er tale om et kunstnerisk oeuvre, som er helt unikt i såvel national som international sammenhæng. Et omfattende udvalg af værkerne præsenteres til udstillingen på Kunsthal Charlottenborg, der giver et enestående indblik i Ovartacis kunstneriske virke.

Helt gennemgående for Ovartacis kunst er det figurative. Ovartaci udtrykte sig igennem, hvad man kunne kalde surrealistiske gengivelser af et fantasiunivers, hvor mennesker og dyr smelter sammen, og hvor landskaber og bygninger ofte antager form af kroppe eller ansigter. Der er således ofte tale om beskrivelser af overgange mellem et stadie til et andet – mellem mennesket og dyret, landskabet og figuren, kroppen og bygningen, civilisationen og junglen.

I værkerne optræder disse dog også som overgange mellem maleri og skulptur, mellem form og linje, funktion og æstetik og mellem det to– og tre–dimensionale. Dette ses blandt andet i værker, der er at betragte som malerier, men som på samme tid har skulpturelle egenskaber.

Ovartacis værker perspektiveres i udstillingen ved at blive sat i sammenhæng med en række præsentationer af værker af samtidskunstnerne Tamar Guimarães & Kasper Akhøj, Sidsel Meineche Hansen, Maria Meinild, Angela Melitopoulos & Maurizio Lazzarato, Jota Mombaça, Pettersen & Hein, Lea Porsager samt Paul Thek. Disse værker reflekterer Ovartacis kunst og tematikkerne omkring galskab, psykiatri, køn og identitet fra et udgangspunkt, som ser på vores umiddelbare samtid. En børnehave på Østerbro, der i 1944 udsmykkedes af blandt andre Asger Jorn, Henry Heerup og Constant, inddrages ligeledes i udstillingen.

Udstillingen ønsker med sin kombination af værker dermed at pege på de samtidige aspekter og betydninger, som er til stede i Ovartacis kunst. Den præsenteres samtidigt med ønsket om at skabe øget dialog om, hvordan galskaben opfattes i vores samfund i dag og ikke mindst, hvordan den måde vi organiserer vores samfund på, har direkte indflydelse på menneskers mentale helbred samt på den måde, vi taler om dette mentale helbred.

Udstillingen kurateres af Mathias Kryger og arrangeres i samarbejde med Museum Ovartaci.

Læs mere her:
https://kunsthalcharlottenborg.dk/da/udstillinger/ovartaci/