Søg
Nyhed

Rørelser: Kunstuddannelsernes podcast

Hvad vil det sige at arbejde digitalt med kunst? Har det digitale en materialitet? Og kan et digitalt interface videregive menneskelige følelser? På Kunstakademiets Billedkunstskoler i København arbejder ph.d.-studerende Honey Beckerlee med skulpturer af elektronisk affald og materialer, der knytter sig til digitale teknologier. På DIEM i Aarhus skaber studerende Mia Ghabarou elektronisk musik på computere, men leder efter muligheder for at få sin krop og følelser inkorporeret i musikken. Lyt med på Rørelsers første episode; Digitale konsekvenser.

I podcasten Rørelser kommer du med indenfor på landets kunstuddannelser og møder de mennesker, der arbejder og studerer her. Hvad rører sig i deres kunstneriske praksisser, forskning og dagligdag, og hvilke rørelser foregår i en bredere forstand mellem uddannelserne og samfundet udenom?

I Rørelsers første episode: Digitale konsekvenser, møder vi billedkunstner Honey Beckerlee fra Kuntsakademiet og komponist Mia Ghabarou fra Det Jyske Musikkonservatorium, som på hver deres måde udfordrer forestillingen om en modsætning mellem det digitale, imaterielle og det fysiske, materielle.

"Du kan ikke have en binær kode uden at have et medie hvori det opbevares eller formidles - så derfor kan du ikke sige, at noget er immaterielt - det bliver nødt til at blive instansieret i en krop eller et medie (...) og jeg synes det er nødvendigt at begynde at tænke sådan her, fordi vi overforbruger digital teknologi i en sådan grad, at vi er ved at løbe tør for grundstoffer eller i hverfald har vi udsigten til snart at gøre det. Og så har vi kæmpe problemer med elektronisk affald. Jeg forsøger, gennem en kunstnerisk praksis, at fremskrive materialerne og kroppen i den her teknologi, og jeg prøver at skabe nye måder at relatere til det på."
siger Honey Beckerlee om sin forskning i podcasten

”Jeg føler ikke, at der er noget software, der er intelligent nok til at oversætte min følelsesmæssige intention (...) Jeg tror jeg ville ønske at der fandtes noget som kunne gøre, at jeg havde en totalfølelse med min krop og min sanselighed, hvor man kan have hele sig selv med. Det giver ikke mening at isolere det digitale versus kroppen for mig – jeg ser det digitale som et ret primitivt redskab på mange måder."
fortæller Mia Ghabarou i podcasten om sit arbejde med bl.a. elektronisk musik og kropslighed.

Om Rørelser – Kunstuddannelsernes podcast
De kunstneriske uddannelser i Danmark er gået sammen om at skabe en fælles podcast, der fortæller om den kunstneriske proces og formidler den viden, som bliver produceret i institutionerne.
 
Rørelser udkommer otte gange årligt med henholdsvis fire episoder i foråret og efteråret. Første episode har titlen "Digitale konsekvenser" og udkommer på samtlige podcastplatforme tirsdag den 20. oktober.
 
Rørelser bliver produceret af The Lake Radio for de syv kunstneriske uddannelser – Den Danske Scenekunstskole, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Det Jyske Konservatorium, Syddansk Musikkonservatorium, Det Kongelige Danske Kunstakademi, Filmskolen og RMC – Rytmisk Musikkonservatorium.

Lyt til Rørelser, episode 1 her