Søg
Forelæsning

Sylvester Roepstorff: Stævning af vores livsstil

Sylvester Roepstorff vil til dette onsdagsforedrag præsentere sit projekt "Stævning af vores livsstil" - en skitse til et processpil, der fandt sted i Københavns Byret i februar 2016.

I rammen af en fiktiv retssag blev Vores Livsstil sat under anklage for: “… i fuld eller delvis bevidsthed at have udledt så store mængder drivhusgasser, at det har forårsaget og fremover vil forårsage gennemgribende skader på de for mennesket livsvigtige økosystemer, som vil medføre markante indgreb i senere generationers mulighed for en almindelig lovhjemlet livsudfoldelse”.

Roepstorff vil fortælle om tankerne bag projektet og diskutere implikationerne i ansvarliggørelsen af de menneskeskabte forandringer i klodens biosfærer.

Foredraget er d. 25. maj kl. 17 på Kunsthal Charlottenborg, og der er fri entré.