Søg S

Mediated Matter

Mediated Matter (2014-2017) er et forskningsprojekt iværksat af Det Kongelige Danske Kunstakademi, og forskningsgruppen bestod af lektor Karen Harsbo og lektor Franco Turchi, samt de to tidligere professorer Martin Erik Andersen og Katya Sander.

Mediated Matter tager livtag med det medierede i krydsfeltet mellem de nye 3D teknologier og den nyeste kunst. Med skulptur, installation, performance og video vil forskningsresultater og processer diskutere potentialerne mellem samtidskunsten og 3D teknologierne.

Forskningsprojektet er et konkret bud på, hvordan KUV (kunstnerisk udviklingsarbejde) kan implementeres i Billedkunstskolernes praksis for dialog og deling – og i samarbejdet mellem hhv. professorer, lektorer, studerende og eksterne samarbejdspartnere.
 
Baggrund
Det billedkunstneriske arbejde med 3D teknologi åbner op for nye betydningsrum og processer, som alle peger på grundlæggende skred i forståelsen af både rum, materialitet, proces, skala og repræsentation. Billedkunsten har her et mulighedsfelt, ikke kun som et produkt af teknologierne, men i høj grad også i kraft af selve processerne og i de digitale transformationers opbrydning af forholdet mellem tegn, rum, materialitet og repræsentation. Vores blik på verden kommer, gennem de nye 3D teknologier, til at ændre sig, og billedkunsten kan, ved at gå i direkte dialog med de tekniske udfordringer, være en bevidst medaktør i relationen mellem syn, krop og omverdensforståelse.

Det er desuden nødvendigt at opbygge en kunstnerisk forståelse inden for de nye teknologier, således at billedkunsten ikke behøver at lade sig diktere af teknologien, men i stedet kan bidrage og udvikle sig i en dynamisk udveksling med nogle af de tekniske processer, der utvivlsomt kommer til at forme vores fremtid.

Forløb
Mediated Matter var et projekt i tre faser. Den første fase fokuserede på objektorienteret forskning dvs. formgivning og produktion i oversættelser af billeder fra de digitale skærmbilleder til fysiske materielle objekter, bl.a. printet i det ny-opstartede 3D laboratorium. Anden fase tilkoblede et fokus på kroppen og 3D gengivelser af kroppen i bevægelse. Målet var at udfordre og eksperimentere med grænsefladen mellem gengivelser i 2D og 3D – såsom film og skulptur. Tredje fase havde fokus på værkproduktion og formidling af hele det treårige forskningsforløb.

Med udstillingen på Kunsthal Charlottenborg, et performance- og talkprogram, en mindre publikation samt et website er projektets undersøgelser blevet foldet ud til et bredt publikum.
 
Det tre-årige forskningsforløb har været finansieret af Kulturministeriets KUV-pulje. Udstillingen er realiseret med støtte fra Augustinus Fonden.

Du kan her læse forsker v. Aarhus Universitet Lise Skytte Jakobsens tekst om Mediated Matter og 3D-printningens æstetik.

Mediated Matter database