Søg

NORDIC SOUND ART

Nordisk Sound Art kursus var et enestående samarbejde mellem fire kunstakademier i Norden: Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler, det finske Kunstakademi, Umeå Kunstakademi, Bergen Academy of Art & Design & Tromsø Kunstakademi.

Ambitionen for Nordic Sound Art programmet var at give de studerende den nødvendige viden og faglig kompetence til at skabe og analysere værker af lydkunst. Dette indebar en aktiv overvejelse af lyd som et dynamisk materiale, og hvordan det kan fungere som en del af kunstneriske udtryk.

Både BA og MA studerende fra de 4 deltagende akademier deltog undervejs i kurserne, der løb over et år. I løbet af året var kurset arrangeret som en serie af 4 - 6 intensive workshops, der typisk løb i 1 til 2 uger på et af kunstakademierne, og som inddrog kritisk undersøgelse, materiel undersøgelse, teknisk arbejde og gruppekritik.

Centrale emner for kurset var: lyd og rum, felt optagelse, DIY elektronik, støj, stemme og social praksis, lytte og performativitet. Hertil kommer, at kurset havde til formål at gøre det muligt for de studerende til kritisk og selvstændigt at gøre brug af den soniske dimension i billedkunst generelt. For eksempel gennem arbejdet med levende billeder, performance-baserede projekter, online præsentationer eller andre elektroniske praksisser.

Programmet blev koordineret af komponist og lydkunstner Jonas Olesen.

Læs mere her