Søg S

Bæredygtige materialer og materialesprog

KUV-projektets titel

Bæredygtige materialer og materialesprog

Deltagere

Malene Bang

Periode

2017-2018

Nøgleord

Malene Bangs KUV-projekt undersøgte og udviklede bæredygtige plast typer og bio-masser til støbning af skulpturer og objekter, som alternativ til sundhedsskadelige plastmaterialer og silikoner, der hidtil har været hyppigt anvendt inden for bl.a. afstøbning. En anden del af projektet var at undersøge materialets sprog i forhold til materialevalg og arbejdsmetode i den kunstneriske proces, hvor materiale og metode aflæses som understøttende for projektets idéer og udsagn, samt afspejler dens samtidstekniker og materialer for på den måde at artikulere direkte og aktuelt ind i sin samtid.

Projektet mundede ud i et fysisk og online materialebibliotek på Det Kongelige Danske Kunstakademis billedkunstskoler, som de studerende og det kunstfaglige miljø kan bruge til at udvikle deres viden inden for materialebrug.

Udformningen af materialebiblioteket bygger på idéen om, at biblioteket skal være i konstant vækst. Det vil sige, at Malene Bang i sit KUV-projekt har rammesat materialebiblioteket og bygget det op i fysisk og online form, hvorefter både de studerende oansatte vil kunne udvide det. På den måde vil materiale-biblioteket altid være en aktiv medleven i den skabende proces.