Søg S

C.W. Eckersberg og perspektivlæren

Eckersbergs insisteren på perspektivets betydning for malere er legendarisk og prægede al hans undervisning

Med udgivelserne Forsøg til en Veiledning i Anvendelse af Perspektivlæren for unge Malere (1833) og Linearperspektiven, anvendt paa Malerkunsten (1841) introducerer Eckersberg danske lærebøger for malere. Indtil hans virke som professor (1818-1853) blev al perspektivlære foretaget af arkitekter. 

Med det nye undervisningsreglement i 1842 blev en perspektivklasse oprettet, der tilhørte de lavere skoler. Eckersberg plæderede fortsat for undervisning i perspektiv med henvisning til, at han ville føre eleverne ud over det traditionelle modelstudium, ”hvorved Forstanden ikke synderligen skjærpes og øves”. Eleven skulle undervises i andet end at tegne efter model f.eks. i studier af landskaber, bygninger og udsigter eller i at ”ordne en Composition”

I slutningen af 1840’erne indføres, at eleverne på Gipsskolen skulle udføre en perspektivisk tegning for at blive opflyttet til Modelskolen.

Kilde: 
-    Salling, Emma og Smidt, Claus M.: ”FUNDAMENTET – De første hundrede år”; I Fuchs, Anneli & Salling, Emma (red.) KUNSTAKADEMIET 1754-2004, Det Kongelige Akademi for De Skønne Kunster & Arkitekturs Forlag 2004, bind I, s. 23-117