Søg

Ph.d. og postdoc-projekter på Kunstakademiet

Kunstakademiet huser forskningsprojekter inden for praksisbaseret kunstnerisk forskning. Hvert år har Kunstakademiet en ansøgningsrunde om husning af individuelle forskningsprojekter. Årets deadline for ansøgning er 15. september 2023 kl. 12:00. Du finder ansøgningslink nederst på siden.

Et praksisbaseret kunstforskningsprojekt overfører metoder fra den kunstneriske praksis på et relevant forskningsfelt. Hovedfokus for de projekter, vi huser, er udviklingen af den individuelle kunstneriske praksis. Det færdige projekt rummer derfor praksiselementer såsom værker, performances og udstillinger, samt en skriftlig refleksion (afhandling).

Som ph.d. eller postdoc på Kunstakademiet bliver du en del af et fokuseret fagligt miljø, der bygger på gensidig udveksling af viden og individuelt initiativ. Vi tilbyder undervisningserfaring, samt faglig og pædagogisk sparring. Vi forventer, at du ønsker at bidrage aktivt til at opbygge et fagligt miljø.

Kunstakademiets ph.d.- og postdoc-projekter er finansieret af Novo Nordisk Fonden (NNF). Projekterne huses på Kunstakademiet, mens ph.d.-graden gives af et dansk universitet. Det betyder, at ph.d.-kandidater sidder på Kunstakademiet men indgår i et tæt fagligt forløb med et universitet, hvor de også har deres hovedvejleder. Det er muligt at have en bivejleder på Kunstakademiet.

Ansøgningsrunde 2023: husning af ph.d.- og postdocprojekter

Ønsker du at søge en ph.d.-stilling, finansieret af Novo Nordisk Fonden, skal du først søge om husningstilsagn hos Kunstakademiet. Et husningstilsagn betyder, at Kunstakademiet efter en faglig vurdering både godkender et forskningsprojekt som fagligt solidt og relevant, samt vurderer at projektet fagligt kan forankres i Kunstakademiets forskning og undervisning.

Med husningstilsagnet bekræfter Kunstakademiet, at ph.d.-kandidaten kan ansættes på institutionen, at vi tilbyder en arbejdsplads og at kandidaten, hvis der gives finansiering, skal bistå med undervisning på en af Kunstakademiets afdelinger som en del af det faglige arbejde. Ansøgere, der modtager husningstilsagn, vil blive givet videre sparring på ansøgning og hjælp til det videre ansøgningsforløb. Ph.d-stipendiater og postdocforskere kan benytte Kunstakademiets laboratorier til deres forskningsprojekt og det bør derfor fremgå af ansøgningen om husningstilsagn om kandidaten ønsker dette.
 
Ansøgning om husningstilsagn skal indeholde:

 • Projektbeskrivelse (max. 2 sider af 2400 anslag per side inkl. mellemrum og tegn)
 • CV (1 side, skriftstørrelse 12)
 • 1 sides redegørelse for, hvordan din forskning kan tilknyttes Kunstakademiet gennem undervisning eller offentligt program (max 2000 anslag inkl. mellemrum og tegn)
 • 3 siders visuelt portfolio, der både dokumenterer kunstnerisk praksis og understøtter det foreslåede projekt.

Ansøgninger, der overskrider disse sideantal, vil ikke vil blive taget i betragtning

Ansøgningen vurderes på:

 • kvaliteten af det foreslåede projekt
 • relevansen af det foreslåede projekt for Kunstakademiets undervisning og forskning
 • projektets mulighed for at gennemføres indenfor 3 års fuldtidsstudie.

Vi forudsætter derudover at en ansøger har:

 • Professionel billedkunstnerisk praksis på højeste niveau
 • Omfattende dokumenteret kunstnerisk virksomhed

Hvis du går videre i processen vil du blive bedt om at dokumentere uddannelse på MFA-niveau.

Det er en betingelse for dit husningstilsagn og din fremtidige ansættelse, at du gennem projektet er aktivt til stede på Kunstakademiet i arbejdstiden og bidrager til opbygningen af institutionens forskningsmiljø, dog undtaget perioder hvor der er relevante forskningsrejser og udlandsophold. Hvis du ikke er bosiddende i Danmark skal du vedlægge en plan for, hvordan du planlægger at tilrettelægge dit projekt så du kan være aktivt til stede på Kunstakademiet minimum 60% af tiden.
 
Ingen særlige praksisformer vil blive prioriteret. Kunstakademiet ser alle praksisformer som potentielt relevante for et kunstnerisk forskningsprojekt. Kunstakademiet ser desuden positivt på ansøgninger, hvor kunstneren er solidt forankret i egen praksis og opfordrer derfor særligt billedkunstnere, der er længere i deres karriere, til at søge.

Alle interesserede uanset alder, køn, race, religion, seksuel orientering eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge.

Ansøgere, som ikke er EU-borgere, bør undersøge relevante skatte- og arbejdsforhold før de begynder ansøgningsprocessen, da vi kun i begrænset omfang kan vejlede omkring dette.

Kunstakademiet begrunder ikke afslag på husningstilsagn.

Ansøgning om husningstilsagn til postdoc-projekt

Ansøgninger om postdoc-stipendier skal indsendes på samme link som ph.d.-ansøgerne og ansøgningen skal indeholde

 • Projektbeskrivelse (max. 2 sider af 2400 anslag per side inkl. mellemrum og tegn)
 • CV (1 side, skriftstørrelse 12)
 • 1 sides redegørelse for, hvordan din forskning kan tilknyttes Kunstakademiet gennem undervisning eller offentligt program (max 2000 anslag inkl. mellemrum og tegn)
 • 3 siders visuelt portfolio, der både dokumenterer kunstnerisk praksis og understøtter det foreslåede projekt.

Ansøgninger, der overskrider disse sideantal, vil ikke vil blive taget i betragtning

Ansøgningen vurderes på:

 • kvaliteten af det foreslåede projekt
 • relevansen af det foreslåede projekt for Kunstakademiets undervisning og forskning
 • projektets gennemførbarhed

Vi forudsætter derudover at en ansøger har:

 • Professionel billedkunstnerisk praksis på højeste niveau
 • Omfattende dokumenteret kunstnerisk virksomhed
 • Ph.d.-bevis eller bevis for kvalifikationer på Ph.d-niveau. 

Det er en betingelse for dit husningstilsagn og din fremtidige ansættelse at du er aktivt til stede på Kunstakademiet i arbejdstiden og bidrager til opbygningen af institutionens forskningsmiljø, dog undtaget perioder hvor der er relevante forskningsrejser og udlandsophold. Hvis du ikke er bosiddende i Danmark skal du vedlægge en plan for, hvordan du planlægger at tilrettelægge dit projekt så du kan være aktivt til stede på Kunstakademiet minimum 60% af tiden.

Ingen særlige praksisformer vil blive prioriteret. Kunstakademiet ser alle praksisformer som potentielt relevante for et kunstnerisk forskningsprojekt. Kunstakademiet ser desuden positivt på ansøgninger, hvor kunstneren er solidt forankret i egen praksis og opfordrer derfor særligt billedkunstnere, der er længere i deres karriere, til at søge.

Alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge.

Ansøgere, som ikke er EU-borgere, bør undersøge relevante skatte- og arbejdsforhold før de begynder ansøgningsprocessen, da vi kun i begrænset omfang kan vejlede omkring dette.
Som ved ph.d.-ansøgere vurderer Kunstakademiet, hvorvidt der kan udstedes husningstilsagn til postdoc-ansøgere. Hvis der gives husningstilsagn indgår kandidaten i en faglig sparring med Kunstakademiet.

Vigtige datoer og ansøgningslink 2023

Onsdag 15. juni 2023: Informationsmøde på Kunstakademiet. Dette er en mulighed for at ansøgere kan få svar på generelle spørgsmål omkring ansøgningsprocessen. Mødet afholdes af lektor Maibritt Borgen, leder for Laboratoriet for Kunstens Forskning.
 
Sted: Kunstakademiet, Den Gule Risalit, Kongens Nytorv 1
Dato: 15.6. 2023
Tid: 14.30 til 16.00
Det vil også være muligt at følge mødet digitalt. Ønsker man at dette, skal man sende en mail til med ”Ønsker Zoom til Informationsmøde” i emnefeltet
 
15. september 2023 kl 12.00: Deadline for indsendelse af ansøgning om husningstilsagn på Kunstakademiet. Ansøgningen sendes via dette link: https://candidate.hr-manager.net/applicationinit.aspx?cid=5001&projectid...
 
Ansøgere kan forvente svar medio oktober
Yderligere spørgsmål kan rettes til Maibritt Borgen, på

Novo Nordisk Fonden afholder årligt et kunstfagligt inspirationsmøde om støttemuligheder og oplæg fra tidligere modtagere af støtte. Dette og yderligere oplysninger kan findes på https://novonordiskfonden.dk/da/aktuelle-stoetteomraader/kunstfaglig-forskning/