Søg

Ny rektor på Kunstakademiet

Kunstakademiets nye rektor bliver Lars Bent Petersen, som er nuværende rektor for Det Fynske Kunstakademi. Et enigt ansættelsesudvalg indstillede Lars Bent Petersen til stillingen.

"Jeg glæder mig til arbejdet og håber, at jeg med min erfaring fra området kan medvirke til, i samarbejde med de studerende, Billedkunstskolernes og Kunsthal Charlottenborgs medarbejdere, at videreudvikle en samtidig og relevant institution, der kan rumme alle de mange forskellige, ofte modsatrettede, kunstsyn, praksisser, ideologiske og metodiske tilgange samtidskunsten har. Sådan at Kunstakademiet også i fremtiden kan rumme de nødvendige diskussioner og samtaler, der skal danne grobund for, at der kan skabes den viden og de kunstværker, vi endnu ikke kan forestille os", siger Lars Bent Petersen.

Siden 2016 har Lars Bent Petersen været rektor for Det Fynske Kunstakademi i Odense. Han er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 1992, og han har i en periode været studieleder, prorektor og konstitueret rektor ved Det Kongelige Danske Kunstakademi.

Lars Bent Petersen er desuden udøvende kunstner og kurator, og han har som leder arbejdet fokuseret med udviklingen af lærings-, studie- og arbejdsmiljøer.

Kulturminister Joy Mogensen siger om ansættelsen af Kunstakademiets nye rektor:

"Lars Bent Petersen skal som rektor sikre, at Kunstakademiet først og fremmest har fokus på at uddanne kunstnere. Og så har jeg naturligvis en klar forventning om, at han tager hånd om de grundlæggende udfordringer, som den uvildige undersøgelse har belyst."