Søg S

Skolen for Mediekunst

De fysiske og uhåndgribelige
aspekter af mediekunst

Skolen for Mediekunst diskuterer og udfolder både de fysiske og uhåndgribelige aspekter af mediekunst. Vi ser blandt andet på mediekunstens æstetiske funktion, dens rolle som en procesbaseret udtryksform, der vinder stadigt større udbredelse inden for den visuelle kultur, og på mediekunsten som politisk virkemiddel.

I den forbindelse afsøger vi også de særlige muligheder for ikke-lineære udtryk og overføringer fra ét felt til et andet, som karakteriserer det digitale felt- og menneskets erindringsfunktion generelt.

Vi undersøger mediekunsten som særskilt kunstdisciplin og som et tværgående forskningsfelt, der både indbefatter studier af menneskesindets opbygning og af det kritiske potentiale, der er et iboende aspekt af de teknologiske videnskaber, antropologien, filosofien og andre fagområder.

Mediekunst indebærer en udstrækning i tid og har dermed en erindringsrelateret funktion. Vi analyserer og diskuteret krydsfeltet mellem vores sanseapparat, vores selvbillede og de ubevidste kræfter, der former den subjektive oplevelse.

Vi leder efter nye redskaber, nye indfaldsvinkler og nyt udsyn. Vi sigter efter at opfinde redskaber, der kan understøtte en eksperimenterende kunstnerisk praksis, som rækker videre end det rent tekniske og som kan skabe nye forbindelser mellem mennesket og ikke-menneskelige aktører. Dette æstetiske paradigme kan bruges til at skabe pejlemærker i et felt, hvor det mikropolitiske og makropolitiske mødes.
 
Skolen har sin egen hjemmeside: Skolen for Mediekunst

Undervisningen

Skolen omsætter den erfaring, som de studerende opnår gennem selve produktionen af kunst til teori – og derefter omsættes denne teori atter til praksis. Det kan f.eks. dreje sig om erfaringer med kortlægning af diverse områder, tegnearbejde, hvordan tidslige aspekter håndteres, dokumentariske praksisser og interventioner, databaseopbygning, ikke-lineære forløb, indsamlingsarbejde, arkivarbejde osv.

De mange forskellige teknikker omsættes i forskellige formater for at kunne give de studerendes tanker og ideer form i forhold til konkrete sammenhænge og problemstillinger.

Skolen giver de studerende en platform, de kan bruge til at afsøge en lang række forskellige audiovisuelle og tidsbaserede formater og dermed udføre praksisbaseret forskning, der rækker videre end installationsværker eller filmessays.

Skolen for Mediekunst fokuserer ikke på bestemte genrer og udtryk, men i stedet på at de studerende gradvist opfinder deres egne redskaber, der gør dem i stand til på legende vis at arbejde med både det skabende arbejde og med refleksionen. Her opbygger de studerende deres egen proces gennem kreativ forskning.

Skolen gør brug af en række forskellige undervisningsformer, der strækker sig fra klassisk enkeltundervisning og atelierbesøg til fællesforløb såsom læsegrupper, ekskursioner, studieture samt foredrag og workshops ved gæsteprofessorer. Vi besøger også film- og mediekunstfestivaler som f.eks. Berlinalen og CPH:DOX.

Skolen opbygger en kultur, der fremmer videns-og erfaringsdeling og diskussioner i gruppefora, men samtidig ligger hovedvægten stadig på at fremme udviklingen af de studerendes egne projekter og arbejder. Der afholdes seminarer for at afsætte tid og plads til den fornødne diskussion og refleksion over de individuelle projekter.

Undervisningen foregår på engelsk.

Angela Melitopoulos

Professor

Angela Melitopoulos (f. 1961) har studeret kunst ved kunstakademiet i Düsseldorf. Hun har arbejdet med elektroniske medier siden 1986 og har skabt en række eksperimenterende båndoptagelser, videoinstallationer, video essays og dokumentarer. Hendes værker bygger ofte på forskning og samarbejde med andre fagområder såsom sociologi, politik og teori.

Angela Melitopoulos’ videoværker har modtaget talrige priser og er blevet udstillet på internationale udstillinger, filmfestivaller og symposier. Hun har også samarbejdet med sociologen og filosoffen Maurizio Lazzarato om forskningsarbejde i audiovisuel form.

Angela Melitopoulos arrangerer seminarer og udstillinger, udgiver essays og fungerer som gæsteprofessor på en række forskellige læreanstalter og universiteter. Hun er p.t. gæsteprofessor ved kunstakademiet i Milano og har tidligere haft tilsvarende poster ved Goldsmiths i London, UDK i Berlin og ved kunstakademierne i Hamburg og Wien. I 2015 har hun bl.a. vist sine installationsværker på Thessaloniki Biennalen og ved åbningen af det nye Asian Cultural Complex i Gwang-ju, Korea.

E-mail

Telefon

+45 3374 4643

Link

vimeo.com