Søg
Nyhed

Ansøg om husning af ph.d.- eller postdoc projekt på Kunstakademiets Billedkunstskoler

Deadline d. 26. november 2019 kl 23:59

Ønsker du husning på Kunstakademiets Billedkunstskoler af dit ph.d.- eller postdoc projekt med start 1. september 2020 eller 1. februar 2021, så skal du ansøge om husningstilsagn senest d. 26. november 2019 kl 23:59.
 
Du ansøger ved at indsende følgende:

  • Abstract på engelsk: et abstract er én side der kort beskriver projektets formål, relevans, forskningsspørgsmål eller hypotese og hvordan du kunstnerisk/kuratorisk vil lave praksis baseret forskning.
  • Kort CV (2 sider)
  •  BA/BFA - og KA/MFA-bevis incl. eksamensudskrifter eller PhD bevis (kun for postdoc)
  • udkast til PhD-plan eller Postdoc-plan.
  • Oplyse hvilket Dansk universitet du ønsker at blive indskrevet på og evt. hovedvejleder
  • Publikationsliste (primært postdoc)

Billedkunstskolerne vurderer de enkelte ansøgninger. I bedømmelsen vil der blive lagt vægt på projektets relation til Kunstakademiets øvrige forskningsstrategi.
Du vil få svar senest d. 5. dec. 2019
 
Kun for ph.d.-ansøgere: Hvis du søger indskrivning på Københavns Universitet, Institut for Kunst og Kulturvidenskab sendes din ansøgning videre dertil. Hvis du søger med en anden forskningsinstitution, skal du selv indhente husning-tilsagn derfra.
Abstractet og bilag sendes til   
For yderligere spørgsmål kontakt: