Søg
Nyhed

Årbog for kunstnerisk udviklingsvirksomhed 2018

De kunstneriske uddannelser inden for musik, film, scenekunst og billedkunst udgiver i fællesskab en årbog over uddannelsernes arbejde med kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV) i det forgangne år.

KUV er en forkortelse for kunstnerisk udviklingsvirksomhed eller artistic research, som det hedder i international sammenhæng. KUV er en aktivitet, hvor man undersøger, eksperimenterer, dokumenterer og reflekterer over og gennem sin kunstnerisk praksis. KUV kan antage mange former, men fælles for dem alle er ambitionen om videndeling og faglig dialog.

På tværs af syv kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet (Den Danske Filmskole, Den Danske Scenekunstskole, Kunstakademiets Billedkunstskoler, Syddansk Musikkonservatorium, Det Jyske Musikkonservatorium, Rytmisk Musikkonservatorium og Det Kongelige Danske Musikkonservatorium) danner repræsentanter fra de respektive uddannelser et KUV-netværk, der arbejder med at formidle og udvikle KUV-arbejdet på kunstuddannelserne. KUV-netværket har for eksempel tidligere afholdt KUV-seminarer og en KUV-festival.

Med årbogen for Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed 2018 vil KUV-netværket afprøve et nyt format for formidlingen af KUV-arbejdet på de kunstneriske uddannelsesinstitutioner: Årbogen rummer både afsluttede og igangværende KUV-projekter, strategiske og begrebsmæssige overvejelser og forskellige dokumentationsformer såsom billeder, lyd og tekst. Nogle bidrag handler om KUV-arbejdet i individuelle projekter, andre om den mere institutionelle del af KUV-arbejdet, og på den måde afspejler årbogen arbejdet med KUV på mange forskellige niveauer i institutionerne. Alle syv uddannelsesinstitutioner har fået deres eget ”rum” i årbogen, som de har kunnet fylde med, hvad de ønskede at fortælle om årets KUV-arbejde på deres institution.

Læs KUV-netværkets årbog 2018 her