Søg
Arrangement

Boglancering: Kunstakademiets forlag udgiver Judith Butler i dansk oversættelse

Velkommen til lancering i Kunsthal Charlottenborgs Boghandel onsdag d. 2. september kl 16-18.
 

Det er med stor fornøjelse, at Billedkunstskolernes Forlag/The Royal Danish Academy of Fine Arts, Publishing kan introducere jer til Judith Butlers værk i dansk oversættelse: På vej mod en performativ forsamlingsteori.
 
Værket blev til i kølevandet på 2010'ernes masseprotestbevægelser verden over - fra Tahrir Pladsen, til Occupy-bevægelsen og Geziparken. Butlers værk udgør et vægtigt bidrag til forståelsen af de politiske processer, der er på spil, når kroppe står sammen. Værket er ikke en vurdering af demokratiets stærke kræfter, men en indskrivning af kroppens agens i et forum, der er styret af både frygt og håb. Således bidrager værket til den demokratiske teoridannelse ved at give kroppen og især kroppens sårbarhed en afgørende stemme:
 
“Forsøger jeg at sige, at kroppe ikke er aktive, men sårbare? Eller at selv sårbare kroppe kan handle? Mit argument er rent faktisk, at det ville være fejlagtigt at tænke kroppen som primært eller per definition aktiv, ligesom det ville være det at tænke kroppen som primært eller per definition sårbar og inaktiv. Hvis vi må have en definition, vil den snarere komme an på at kunne tænke sårbarhed og agens sammen.” 
 
Værket er højaktuelt i en tid, hvor Covid-19 har givet helt ny betydning til netop “sårbarhed og forsamling”. Vi kan ikke længere oversætte kroppen til en rolle i det demokratiske billede, vi’et er splittet af afstandskrav, men må samtidig og netop i en ny form stå sammen i denne splittelse. Butlers værk er et opråb til “folkestemmen”, til den ansigtsløse mængde af mennesker, der agerer sammen og er vedvarende foranderligt inkluderende på tværs af hidtidige kendte grænsedragninger.
 
Værket er kyndigt oversat af Beate Terletskaja, redigeret af Carsten Juhl og indeholder efterord af gruppen Fredag Aften.
 
For yderlig information kontakt Billedkunstskolernes Forlag/The Royal Danish Academy of Fine Arts, Publishing: