Søg S
Nyhed

Kunstakademiet skal udvikle kunstnerisk forskningsprogram i EU-regi

Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler har sammen med en række europæiske kunstakademier søgt og modtaget en EU-bevilling på over 2 millioner danske kroner til projektet Creator Doctus (CrD).

Målet med Creator Doctus er at give form til en kunstnerisk ph.d.-grad for de højere kunstneriske uddannelser, hvor den kunstneriske ph.d.-grad endnu ikke er udviklet. Bevillingen kommer fra en pulje under KA2 Strategic Partnership Erasmus+.
 
Udvalget bag bevillingen udtaler: ”Konceptet i Creator Doctus-uddannelsen er banebrydende i Europa, og for en række europæiske lande vil det være fuldstændig nyt. Projektet har potentiale til at modernisere hele sektoren for højere kunstuddannelse i Europa, og det bidrager til projektets relevans.”
 
Bevillingen er givet med baggrund i et udtalt behov for, at de højere kunstneriske uddannelser kan bedrive forskning på samme niveau som øvrige højere uddannelsesinstitutioner. Målet er bl.a., at de kunstneriske uddannelser udvikler metoder og redskaber, som er specifikke for den kunstneriske forskningspraksis, således at forskning inden for det kunstneriske område kan favne andre processer og produkter end den videnskabelige forskning, man kender fra universiteterne. Forhåbningen er desuden, at nye specifikke metoder til at udvikle og dele ny viden inden for den kunstneriske forskning vil fremme dialogen med andre discipliner, særligt humaniora.
 
Institutleder Sidsel Nelund, som leder Billedkunstskolernes samlede forskningsindsats og deltagelsen i EU-projektet, siger om bevillingen:
 
”Det bliver spændende at være med til at udvikle et ph.d.-program helt fra bunden og at gøre det først og fremmest med tanke for den kreative proces og kunstneriske viden. Vi oplever, at mange kunstnere finder det meningsfuldt at gå den forskningsrettede karrierevej på en måde, hvor den kunstneriske praksis, viden og fokus på materialitet er udgangspunktet. Der er meget erfaring at trække på nationalt som internationalt, og forhåbentlig kan forskningsprojektets resultater komme hele det kreative område i Danmark til gode i form af et egentligt udkast til en praksis-baseret ph.d. for alle kreative uddannelser i landet.”
 
Arbejdet i gruppen af europæiske kunstakademier skal ud over udformningen af en ramme for et forskningsprogram for højere kunstuddannelser bl.a. munde ud i en international database for best practice baseret på erfaringer fra eksisterende europæiske forskningsprogrammer. Forskningsindsatsen skal desuden styrkes på højere kunstuddannelser i EU ved at undervisere og forskningsstipendiater kan videreuddanne sig inden for området og forskningssamarbejdet mellem de europæiske uddannelsesinstitutioner øges.
 
Kunstakademiets Billedkunstskoler er d. 15. og 16. oktober 2018 vært for det første møde mellem projektets deltagere, som består af Gerrit Rietveld Academie og EQ-Arts (Holland), The Athens School of Fine Arts (Grækenland), École Nationale Supérieure d’arts de Paris-Cergy (Frankrig), Vilnius Academy of Arts (Litauen), Merz Academie Hochschule (Tyskland) og The Glasgow School of Art (Storbritannien).
 
 
Aktuelt arbejde med forskning på Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler
 
Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler har i en årrække satset på kunstnerisk forskning, senest med etableringen af Institut for Kunst, Skrift og Forskning i 2015. Instituttet huser i øjeblikket 8 eksternt finansierede forskere, som primært arbejder med kunstnerisk forskning. Herudover er professorer og lektorer på Kunstakademiets Billedkunstskoler som en del af deres ansættelse forpligtede til at udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed, og der samarbejdes på tværs af skolens afdelinger og værksteder om særlige projekter i kunstnerisk udviklingsvirksomhed.
 
Billedkunstskolerne har i år hentet over 9 millioner kroner fra eksterne fonde (Novo Nordisk Fonden, Kulturministeriets pulje til kunstnerisk udviklingsvirksomhed, Ny Carlsbergfondet og Augustinus Fonden) til forskning som udføres på institutionen og heraf afledt forskningsbaseret undervisning for de studerende på Kunstakademiet. Institut for Kunst, Skrift og Forskning har tætte samarbejder med Københavns og Aarhus Universitet og med en række internationale aktører i forbindelse med udviklingen af den kunstneriske forskning i dansk regi. Læs mere om forskningsaktiviteterne på Kunstakademiets Billedkunstskoler her.
 
I efteråret 2018 deltager leder ved Institut for Kunst, Skrift og Forskning Sidsel Nelund i den nordisk organiserede forskningskonference Kunst og sociale fællesskaber, som skal diskutere og kvalificere et kommende forskningsinitiativ på dette område. Sidsel Nelund har siddet i arbejdsgruppen bag forskningsoplægget Kunsten som Forum – et forskningsoplæg om Kunst og sociale fællesskaber. Konferencen er initieret af Statens Kunstfond, Norsk Kulturråd og Nordisk Kulturfond.
 
Som annonceret tidligere på året tager Kunstakademiets Billedkunstskoler imod en række nye forskere dette efterår, herunder den internationalt anerkendte kunstner Ed Atkins, som er gæsteprofessor på skolen i skoleåret 2018/19.
 
For spørgsmål kontakt venligst Lea Kyndrup: , tlf: +45 3374 4616